Nyhetsarkiv

Slog larm vid upprepade tillfällen men ingen lyssnade

Mikael Sundfeldt, ortoped och vårdenhetsöverläkare på Mölndals sjukhus instämmer i Socialstyrelsens svidande kritik.

– Just nu gör vi nästan ingen planerad kirurgi och har över 3.000 patienter i kö som väntat längre än vårdgarantins tre månader.
Mikael Sundfeldt var en av de läkare som 2004 fick omfattande utredningsuppdrag av ledningen, vid sidan av sitt ordinarie arbete, då omorganisationen planerades.

Slog larm vid upprepade tillfällen
Redan från starten såg han vart det kunde barka hän och slog vid upprepade tillfällen larm. Varningar som ledningen inte lyssnade på. I dag tvingas han som verksamhetsöverläkare stå som måltavla för patienternas anmälningar och ilska och ta ansvar för saker som han försökte förhindra.

Mikael Sundfeldt varnade bland annat för att riskerna var stora att vårdlag som etablerats på personbasis under långt tid skulle slås sönder. En farhåga som tyvärr besannades ännu mer än han kunde föreställa sig. De erfarna läkarna från Sahlgrenska i Göteborg flyttade inte med till Mölndal och strukturomvandlingen ledde till läkarflykt av erfarna läkare och sjuksköterskor från Mölndals sjukhus.

– I år har vi tappat fem stycken tunga regionspecialister. Det är mycket sällsynt. Två av våra knäproteskirurger som slutade är oersättliga. Det spelar ingen roll om sjukhuset ersätter dem med 40 ST-läkare. De kan ändå inte göra deras arbete. Det har slutat 21 operations- och narkossköterskor. Ledningen försvarar sig med att det anställts 19 nya, säger Mikael Sundfeldt, men man kan inte räkna ”pinnar”. Det är stor skillnad att komma som ny och att ha 15-20 års erfarenhet.

”Märkligt att ledningen inte lärde av läxan”
Mikael Sundfeldt tycker att det är märkligt att sjukhusledningen inte lärde sig av läxan när gynekologin slogs ihop för mindre än tio år sedan.
– Då tappade man också massor av specialister.
Mikael Sundfeldt hissade flera varningsflaggor för att bygga omorganisationen på akutläkare.

2004 skrev han i en rapport till ledningen att det tog 15 år att få igång en välfungerande organisation och specialitet i USA och att akutläkare innebär en försämring för patienter med mera komplicerade skador.

Erfarenheter från Södersjukhuset som satsat på konceptet visar också att det blivit 25 procent fler återbesök vilket ökar belastningen på akutmottagningen.
Mikael Sundfeldt avslutade rapporten med att det skulle bli mycket komplicerat att införa ett akutläkarsystem och att den ortopediska vården skulle komma att påverkas i negativ riktning.

Alla hans farhågor besannades. På Mölndal sjukhus kom akutläkarystemet aldrig igång trots ihärdiga försök och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har det akutläkarsystem som fanns innan strukturomvandlingen kapsejsat.
– Akutläkarna sade upp sig eftersom de vill syssla med både kirurgi, ortopedi och medicin.
Mikael Sundfeldt uttryckte också farhågor för att uppdelningen av traumaenheten skulle leda till resurssplittring och påverka kompetensen och kvaliteten negativt. Han påpekade att de dragspelseffekter som finns genom att olika kliniker på samma sjukhus kan hjälpa varandra vid toppbelastningar skulle försvinna vid en koncentreringen av all ortopedi till Mölndal. Även här fick han tyvärr rätt.

Trots den kaotiska situationen på Mölndals sjukhus har Mikael Sundfeldt valt att inte fly fältet utan att se framåt och göra allt för att hjälpa till att bygga upp verksamheten igen.
– Det finns ingen återvändo. Det går inte att göra palatsrevolution. Då går vi under.

”Vi bygger små fungerande bubblor”
Mikael Sundfeldt förklarar att de som stannat kvar på Mölndals sjukhus överlever genom att bygga små fungerande bubblor och får dom att sprida sig.
– Nu har vi fått igång två traumaavdelningar som fungerar hyfsat med rutiner för ronder, mottagningar och operationsdagar, även om det tog lång tid innan vi hamnade där. Det var först i november som vi fick igång en fungerande avdelningsrutin. Nu opererar vi varannan dag precis som man gör i övriga delar av landet, säger Mikael Sundfeldt.

Men verksamheten är sårbar. De senaste veckorna har man haft 7-10 överbokade patienter per doktor och kvaliteten har återigen blivit lidande.

Det största problemet på Mölndals sjukhus idag är bristen på narkosläkare, menar han.
– Vi har Sveriges största ortopedklinik, så egentligen borde vi inte ha några problem att rekrytera folk, men som situationen har blivit nu måste ledningen inse att det gäller att erbjuda bra löner eller intressanta utmaningar om vi ska få hit några narkosläkare.

En av sjukhusledningens akuta handlingsplaner för att hjälpa Mölndal är att sjukhuset ska få hjälp från Kungälv och Östra.
Det är en handlingsplan som inte imponerar på Mikael Sundfeldt.
– Det är enkelt att utlova hjälp nu under lågsäsong. Ingen har sagt hur problemen ska lösas långsiktigt när det blir högsäsong.

Vem bär skulden till den katastrofala flytten till Mölndal?
– De som drev igenom förändringsprocessen så snabbt. De ansvariga säger att man var tvungna till detta eftersom många läkare sagt upp sig på Östra sjukhuset, men då hade det väl varit bättre att bromsa flytten och först lösa krisen på Östra, som många tyckte.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera