Nyhetsarkiv

SLF Student: ”Vi måste undvika att studenter utnyttjas”

Många läkarstudenter vill göra en insats i krisen, men antalet sommarvikariat som finns att söka är alldeles för få. Inför sommaren har SLF Student fått ta emot många frågor om dispenser, avtal och rättigheter från oroliga medlemmar. Föreningen understryker också vikten av att underläkare faktiskt får jobba med rätt uppgifter.

– Det är självklart att läkarstudenter vill komma ut och göra en insats, men det måste gå till på rätt sätt. Vi måste undvika att studenter utnyttjas, till exempel att de tvingas att jobba med enbart undersköterskeuppgifter fast de är anställda som underläkare, eller att de saknar försäkringar. Men då krävs att alla är rätt informerade, säger Niki Shams, ordförande för SLF Student.

Under våren har det uppstått en del problem för läkarstudenter som går termin nio inför att de ska vikariera som underläkare i sommar. För att kunna beviljas ett särskilt förordnande måste studenterna ha fullgjort de nio första terminerna med godkända kurser och prov. Men på grund av pandemin, och inte minst kraven på digitala lösningar som har följt, har många studenter inte kunnat göra alla delar i alla moment.

För att möta problemen har ett alternativt upplägg etablerats: Om lärosätena intygar till Socialstyrelsen att det enbart handlar om någon förhållandevis liten del av utbildningen som saknas på grund av att det aktuella lärosätet inte har kunnat hitta lösningar, kan myndigheten utfärda ett särskilt förordnande ändå. Hittills har myndigheten fått in åtminstone uppskattningsvis ett 50-tal intyg från studenter på Umeå universitet och Uppsala universitet.

– Den här lösningen har tagits fram givet situationen. Det är ett undantag som ska göra att det fungerar ändå, säger Åsa Wennberg, chef på en av Socialstyrelsens två behörighetsenheter.

Sveriges läkarförbund Student har fått många frågor från studenter kopplat till dispenserna, men också till avtal och rättigheter. Många läkarstudenter som gick in som volontärer, underskörskor och underläkare i våras kände, enligt SLF Student, en oro och stress när det kom besked om att man kunde få intyg att jobba som underläkare i sommar, trots att man inte hade alla poäng. De hade helt enkelt inte räknat med den möjligheten, vilket på kort tid föranledde många praktiska frågor.

– Det är många som har ringt och frågat oss om hjälp. Ska man ta en paus från studierna och hjälpa till? Hur fungerar det? Hur fungerar det med dispenserna, rent praktiskt? Men dispenserna gäller inte när det är studenterna själva som har valt bort vissa delar, säger Niki Shams.

Det känns naturligt att gå in och arbeta i den här globala pandemin. Att jobba som läkare är mer än att bara arbeta. Niki Shams, ordförande för SLF Student

Hon har för egen del just blivit klar med termin nio. Under vårterminen har hon jobbat deltid som undersköterska på Danderyds sjukhus för att hjälpa till i krisen. I hennes fall har vikariatet inte medfört några problem att jobba som underläkare i sommar.

– Vikariatet gick att kombinera med studierna tack vare flexibla och tillmötesgående kursledare på Karolinska institutet. Det känns naturligt att gå in och arbeta i den här globala pandemin. Att jobba som läkare är mer än att bara arbeta, man vill ju hjälpa människor, säger Niki Shams.

Hon poängterar att utrymmet för läkarstudenter att gå in och vikariera som underläkare i sommar är begränsat.

– Det finns på tok för många som vill söka tjänster och alldeles för få platser. Och de få platser som finns blir i regel inte utlysta. Det är svårt för en läkarstudent att efter termin nio eller tio få ett vikariat om man inte känner någon. Det är en uppenbar effekt av AT-flaskhalsen. När det finns utexaminerade som måste vikariera i två år i väntan på AT är det klart att arbetsgivarna hellre väljer att anlita dem som underläkare, säger hon.

Elin Ekdahl, vice ordförande i SLF Student.

Ett annat stort problem handlar om så kallad task-shifting, det vill säga en form av kompetensförflyttning. Underläkare, som har ägnat åtskilliga terminer åt att skaffa sig specifika kunskaper, tvingas många gånger att i stället i huvudsak ägna sig åt undersköterskeuppgifter, trots att de är anställda som just underläkare.

– Vår uppfattning är att det är extremt omfattande. Det går inte att komma ifrån att underläkare tjänar mindre än sjuksköterskor. Därför blir det billigare för arbetsgivarna att ta in underläkare som gör undersköterskeuppgifter och stöttar sjuksköterskor, i stället för att ta in sjuksköterskor, säger Niki Shams.

– Det råder inga tvivel om att det är en omvårdnadsbrist. Vi ifrågasätter inte bristen, utan hur den fylls. Den ska inte fyllas med underläkare. Arbetsgivaren måste anställa fler undersköterskor.

Elin Ekdahl, vice ordförande i SLF Student, instämmer.

– Om man anställs som underläkare ska man jobba som underläkare. Arbetsgivaren måste vara transparent vid anställning. Man måste kalla tjänsterna för vad de faktiskt är, säger hon.

Problemen stannar ju dock inte där. I Västra Götalandsregionen har Läkarförbundet lokalt, i enlighet med en antagen motion från Läkarförbundets fullmäktigemöte i höstas, lagt ett tolkningsföreträde om att läkare ska arbeta som läkare, något som Sahlgrenska universitetssjukhuset också har accepterat. Bakgrunden är att två ST-läkare hade blivit förflyttade till intensivvården med anledning av covid-vården som så kallade förstärkningsläkare.

Emelie Hultberg, ordförande för Västra Götalands läkarförening.

– I dessa aktuella fall har arbetsuppgifterna endast rört sig om basal omvårdnad som vi inte anser ligger inom arbetstagarnas arbetsskyldighet enligt anställningskontraktet, säger Emelie Hultberg, ordförande för Västra Götalands läkarförening.

– Arbetsgivaren har valt att inte ”bryta igenom” tolkningsföreträdet, vilket innebär att de berörda individerna omedelbart gick tillbaks till sin ordinarie tjänst. Nästa steg hade varit att lyfta frågan till Arbetsdomstolen vilket arbetsgivaren inte gjort. Tolkningsföreträdet gäller endast dessa två individer. I dagsläget är det oklart vad tolkningsföreträdet kan komma att få för konsekvenser för landet i stort, i synnerhet eftersom det inte kommer prövas i AD och därmed inte resultera i rättslig praxis.

Det är också viktigt att arbetsuppgifterna är tydliga, så att det inte bli grumligt med en massa omvårdnadsuppgifter. Niki Shams, ordförande för SLF Student

För läkarstudenternas del har SLF Student gjort en sammanställning med vanliga frågor och svar om studenternas vikariat. Niki Shams, som tog över som ordförande efter Theodor Lav vid årsskiftet, betonar vikten av att studenter går in på ordentliga avtal och håller sig informerade om vad som gäller.

– Volontärtjänster bör man undvika, eftersom man i regel inte är försäkrad om man blir smittad. Det är också viktigt att arbetsuppgifterna är tydliga, så att det inte bli grumligt med en massa omvårdnadsuppgifter. Man måste våga bråka och ställa frågor, och arbetsgivaren måste vara proaktiv, inte minst vad gäller frågor om skyddsutrustning och smittorisker, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera