Nyhetsarkiv

Skyddsombud kräver ökad bemanning

Årets första sex veckor genomfördes 30 procent fler akuta operationer på Sahlgrenskas ortopedklinik, jämfört med samma period 2009. Detta samtidigt som bemanningen minskat från i snitt 15 till 13 läkare i klinisk tjänst.

– Bemanningen står definitivt inte relation till produktionen. För att klara situationen tvingas vi till ad hoc-lösningar, övertid och indragna ledigheter, säger Andreas Runge, läkarförbundets skyddsombud på ortopeden.

Särskilt allvarlig blir situationen när tid för återhämtning dras in, menar Andreas Runge. Det sker heller ingen registrering av övertid och mertid, trots att Arbetstidslagen föreskriver att detta ska ske.

– Jag är oroad över vissa kollegers hälsa. En tydlig varningssignal var när en oerhört duktig kollega fick somatiska besvär till följd av stressbelastning och lämnade in en arbetsskadeanmälan.

– Särskilt hårt drabbas läkare som månar om en bra kommunikation med patienterna, som vill kunna sitta en stund vid patientens säng eller ha ett tvåminuters samtal på mottagningen. Dessa läkare mår väldigt dåligt av att behöva strypa tiden med patienterna.

Situationen på ortopeden ledde till att Andreas Runge den 22 februari lämnade in en framställan enligt Arbetsmiljölagens kap 6 §6a till verksamhetschefen och områdeschefen på Sahlgrenska. Han riktar där krav på att bemanningen anpassas till den arbetsbelastning som råder, analys av arbetsmiljöproblemen och en långsiktig handlingsplan för att komma till rätta med dem. 6.6a-anmälan innehåller också krav på registrering av övertid och mertid samt tydliga riktlinjer för antalet patientkontakter under nattjourspass samt nödvändiga raster och pauser. Sahlgrenskas ledning ska enligt framställan svara senast vecka 12.

– Det handlar inte bara om hur vi läkare mår. En förändring måste ske också för att försvara patienternas rätt till goda behandlingar, betonar Andreas Runge.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera