Nyhetsarkiv

SKL tror inte extramiljarder räcker till

Lena Micko, ordförande SKL.

Dagens budgetproposition innehöll inga direkta nyheter för sjukvården. Dock aviserades en satsning på vård, skola och omsorg där kommuner och landsting tillförs tio miljarder årligen i generella statsbidrag.

Hur mycket av de tio miljarderna som kommer sjukvården till del återstår att se. Utöver det generella statsbidraget ingår också bland annat den professionsmiljard som det aviserats om tidigare, samt ett extra tillskott till klinisk forskning i budgeten.

Sveriges kommuner och landsting välkomnar de tio miljarderna i permanent generellt statsbidrag, men tror inte pengarna räcker till allt.

– Vi är självklart nöjda med att regeringen har hörsammat kommunernas och landstingens tuffa situation och därför nu permanentar ett generellt statsbidrag på tio miljarder kronor per år. Även om de pengarna inte på långt när kommer att räcka till allt som det kan låta ibland, säger Lena Micko, ordförande för SKL i en kommentar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera