Nyhetsarkiv

SKL ser inte nyttan i att rapportera hela väntetiden

Harald Grönqvist som är samordnare på SKL när det gäller tillgänglighet i vården skriver i ett mejl att avsikten med statistiken på väntetider.se är att de ska vara ett stöd för landstingen när de söker alternativ för att hänvisa sina patienter.

–  Om landstinget inte klarar att ge vård inom vårdgarantins gräns, kan man här se vilken vårdgivare man i första hand kan ta kontakt med för att kunna erbjuda patienten vård inom vårdgarantins tidsgräns.

Det är viktigt att notera att det hela tiden rör sig om en uppskattad väntetid som inte tar hänsyn till medicinsk prioritet, skriver Harald Grönqvist och förklarar vidare varför landstingens betydligt längre uppskattade kötider tagits bort.

– Den uppgift du refererar till berodde på ett fel på webbsidan.

Uppskattad väntetid längre än vårdgarantins tidsgräns om 90 dagar (13 veckor) är ett sätt att beskriva att man har en ansträngd situation och inte är ett förstahandsval när man ska hänvisa patienter inom vårdgarantins tidsgräns.

Hur kommer det sig att ni inte vill publicera de faktiska insamlade väntetiderna utan bara skriver ”13 veckor eller längre”?

– Detta är inte faktiska, uppmätta, tider. Det är en uppskattning av från verksamheten med utgångspunkt från ”idag” om sin egen kapacitet för tillfället, en förväntad väntetid med de förutsättningar som gäller ”just nu”.

– Tidsuppskattningen är max ”13 veckor eller längre”, eftersom man efter den tiden passerat vårdgarantins tidsgräns på 90 dagar. Det är då ingen idé att kontakta den vårdgivaren för att kunna erbjuda sin patient vård inom vård­garantin. Det beror alltså inte på att man inte vill visa högre siffror, utan man har ansett att man inte har nytta av att veta detaljer om tiden är längre än 90 dagar (13 veckor).

Har inte medborgare rätt att veta en mer exakt väntetid för en operation i sitt landsting?

– Naturligtvis vore det önskvärt om man kunde erbjuda den informationen. Det är ett utvecklingsarbete som finns på agendan för 1177.se, där finns idag uppgifter för vissa vårdval i Skåne. När patienter läser på vantetider.se ger det naturligtvis en känsla för om det är kortare eller längre väntetid. Informationen visas för vårdutbud, och inte specifika indikationer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera