Nyhetsarkiv

SKL saknar färdiga förslag

– Vi kan inte springa på lösningar direkt. Först måste vi skaffa oss en nulägesbild, säger Caroline Olsson, chef för arbetslivssektionen, avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL som nu har gjort en kartläggning av hur landsting/regioner arbetar med kompetensförsörjning av specialistläkare.

Caroline Olsson

Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska stötta sina medlemmar när det gäller kompetensförsörjningsfrågor inom alla yrken. Dessutom finns ett kongressuppdrag att minska beroendet av bemanningsföretag inom hälso- och sjukvården. Utifrån detta beslöt SKL tidigare i år att se vad som kan göras åt bristen på ST-läkare inom vissa specialiteter och områden.

– Vi ville ha fakta och kunskap, säger Caroline Olsson.

Hon säger att SKL:s kartläggning inte fokuserar lika mycket på kvantitet som Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd.

– Det har funnits olika kartlägg­ningar av antalet men jag tror inte att det har gjorts någon kartläggning om processerna.

Förutom tillgång och efterfrågan på specialistläkare är tanken att kartlägg­ningen ska ge en bild av hur beslut om ST-tjänster fattas, hur landstingen/regionerna jobbar med planering, hur finansieringsmodellerna ser ut och så vidare.

I augusti fick SKL underlaget från utredaren. Det materialet ska nu redigeras och processas i dialog med medlemmarna. Caroline Olsson vill inte säga något alls om resultat eller tendenser utan säger att SKL under hösten kommer att föra diskussioner om detta i sina nätverk.

SKL:s kartläggning ska inte mynna ut i någon prognos om framtida tillgång och efterfrågan utan Caroline Olsson säger att målet är att hitta bättre sätt att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor. Framåt årsskiftet hoppas hon att man ska vara färdig med en handlingsplan.

– Syftet är att ha dialoger med lands­tingen/regionerna och se vilka frågor de ska jobba med och vilka vi på SKL ska jobba med. Tanken är att det ska leda till handling.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera