Nyhetsarkiv

SKL ändrade vilseledande information efter Sjukhusläkarens kritik

Idag står det på SKL:s hemsida att det inte krävs förhandstillstånd för att få vård i annat EU-land om det rör sig om vård som patienten skulle fått i Sverige. Bara några dagar efter Sjukhusläkarens publicering ändrade SKL de felaktiga uppgifterna.

– Ja, vi har rättat till det, säger Hasse Knutsson, handläggare på SKL inom avdelningen ”Vård och omsorg”.

Men SKL planerar inte att ytterligare informera verksamhetschefer, övriga i läkarkåren och Sveriges patienter om rätten till vård inom andra EU-länder, trots att Sjukhusläkarens granskning visat att rättigheten är praktiskt taget okänd.

– Enligt hälso- och sjukvårdslagen har vi att hantera vården inom vårt eget land. Det är Försäkringskassan som beslutar om rätten till ersättning för vård i andra EU-länder och det är deras pengar som används, så det är dom som ska upplysa patienterna. Vi hänvisar till deras hemsida, säger Hasse Knutsson.

Långre än så går inte SKL och på Försäkringskassan uppger de ansvariga att det är landstingens uppgift att upplysa verksamhetschefer, övriga anställda och patienter, eftersom ”det är landstingen som ansvarar för sjukvården”. Under tiden köar 1000-tals patienter i onödan, i ovetskap om sina rättigheter, trots mängder av policydokument om att de ska sättas i centrum.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera