Nyhetsarkiv

Skarpt förslag för bättre patientflöde

Med tidigt utskrivningsbesked från landstinget och tidigarelagt betalningsansvar för kommunerna, ska färdigbehandlade patienter kunna lämna sjukhusen snabbare.

I torsdags presenterade Göran Stiernstedt sin utredning ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård” för regeringen.

Där föreslås att den nuvarande betalningsansvarslagen upphävs och ersätts av en helt ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Tanken är att driva landsting och kommuner till ett bättre samarbete så färdigbehandlade patienter inte ska behöva ligga kvar på sjukhusen, både för deras egen skull och för att andra ska kunna beredas plats.

Kommunerna föreslås ta över betalningsansvaret för färdigbehandlade patienter redan efter tre dagar i stället för efter fem vardagar som i dag. Samma frist föreslås gälla för färdigbehandlade patienter inom psykiatrin, där kommunerna i dag kan låta en utskrivningsklar patient vänta på en plats i 30 vardagar utan att behöva ersätta landstinget. De enda patienter som föreslås att undantas är de som vårdas inom rättspsykiatrin.

Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordförande och förste vice ordförande i Läkarförbundet, tycker att lagförslaget är genialiskt utformat.

– Det tvingar landsting och kommuner att komma överens och gör de inte det slår fällan igen. Ju kortare patienten behöver stanna i onödan, desto bättre. Nu måste kommunerna dimensionera sina platser så patienterna får vara där det är bäst för dem.

Hon blev förvånad över att Stiernstedt förespråkar samma tid för patienter inom psykiatrin som inom somatisk vård.

– Förslaget är oväntat skarpt vad gäller psykiatrin, och det är ju rätt för det är akutsjukvård och där behövs plats för nya patienter.

Utredningen föreslår att behandlande läkare inom landstinget redan under det första dygnet ska meddela kommunen när patienten är färdig att skrivas ut. Det ger kommunerna mer tid att förbereda ett mottagande.

– Det är rimligt för allas skull. Man ska ha en plan så långt som det är möjligt men en plan som självklart måste kunna omvärderas.

Förhoppningen är att det inte ska vara de ekonomiska premisserna som styr utan att samarbetet mellan kommuner och landsting ska bli bättre.

Göran Stiernstedt förväntar sig hård kritik på förslaget från kommunernas sida, har han uppgett i intervjuer.

Över 80 000 patienter tvingades under år 2012 att stanna kvar på sjukhus efter att de var färdigbehandlade, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera