Nyhetsarkiv

Skaraborgs sjukhus polisanmäls

Skaraborgs sjukhus har brutit mot arbetstidslagen, anser Arbetsmiljöverket som åtalsanmält sjukhuset. Läkarna har jobbat olagligt mycket övertid.

För ett knappt år sedan anmälde Skaraborgs läkarförening sjukhuset till Arbetsmiljöverket för brott mot arbetstidslagen. Sjukhuset hade, enligt läkarföreningen, tagit ut över 2 000 otillåtna övertidstimmar fördelat på ett 30-tal läkare. Maxtaket går vid 200 timmars övertid per år per läkare om inte arbetsgivaren kan ange särskilda skäl. Sjukhuset hade också vägrat att betala det skadestånd till läkarföreningen som varit brukligt vid för stort övertidsuttag. Det rörde sig om nästan en miljon kronor.

Efter sin bedömning kom Arbetsmiljöverket fram till att kollektivavtalet inte gällde, trots att Skaraborgs sjukhus hävdade det, och att arbetsgivaren därmed brutit mot arbetstidslagen. I februari lämnades Arbetsmiljöverket in en åtalsanmälan. Nyligen har anmälan lämnats till polisen för förundersökning.

– Det är en viktig fråga, lagstiftningen måste följas. Det är inte bra att läkare arbetar för mycket, varken för dem eller för patienterna. De blir trötta och kan göra misstag eller behöva bli sjukskrivna, säger Pernilla Niias, jurist vid Arbetsmiljöverket.

Ett liknande åtal, mot Landstinget Västernorrland, lades efter många turer ned i december 2014. Trots att det gått så långt att nio chefer delgivits misstanke om brott, kunde åklagaren inte leda i bevis att enskilda chefer varit personligen ansvariga.

Har ni anledning att tro att det blir annorlunda i det här fallet?

– Det kan bli samma utgång, det vet vi inte. Det är helt klart att antalet övertidstimmar överstiger maxtaket men om åtal ska väckas är upp till åklagaren att avgöra, Arbetsmiljöverket är ingen domstol, säger Pernilla Niia.

Eftersom det handlar om övertid arbetad innan lagstiftningen ändrades 1 juli 2014, är det den äldre arbetstidslagen som gäller, precis som i fallet i Västernorrland. Vid ärenden som inträffar senare kommer Arbetsmiljöverket att, i de fall där verket har tillsyn, kunna besluta om sanktioner mot en arbetsgivare som bryter mot arbetstids- eller arbetsmiljölagen.

– Då behöver man inte hitta någon som är personligen ansvarig som till exempel har lagt schemat på fel sätt, det är därför man har ändrat. Det blir arbetsgivaren som får sanktioner, inte en enskild chef, säger Pernilla Niia.

Lagändringen innebär också att sanktionerna anpassas till organisationens eller företagets storlek. Då blir sanktionerna rättvisare och blir kännbara oavsett storlek.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera