Nyhetsarkiv

”Skapa karriärvägar för klinisk forskning”

Vitboken bygger på en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot för nordisk medicinsk forskning.

Nordisk medicinsk forskning har stärkt sina positioner de senaste 25 åren, enligt en bibliometrisk analys. I den internationella konkurrensen har Norden flera tillgångar i form av sjukvårdssystem med hög standard, register och biobanker. Trots detta kan den relativt låga befolkningen i varje enskilt land vara ett hinder för att genomföra större studier, men enligt vitbokens författare kan ett förstärkt nordiskt samarbete skapa nya möjligheter. Som exempel nämns ett pilotprojekt för att utnyttja de nordiska biobankerna som en gemensam resurs. Pilotprojektet, på området kolorektalcancer, finansieras av Nordforsk och startade under 2011.

Gemensamma svagheter är enligt vitboken dåliga karriärmöjligheter inom den kliniska forskningen. Ett hot som identifierats är universitetssjukhusens starka fokusering på sjukvårdsproduktion, som tränger undan forskningstiden.

”Bristen på forskare med klinisk bakgrund är inte bara ett hot mot den kliniska forskningen i sig, utan även ett hot mot kliniskt arbete och undervisning.” skriver författarna.

De argumenterar för att ny forskningsfinansiering inte enbart ska riktas mot specifika temaområden, eftersom en bredd i forskningen är en förutsättning för innovationer. Toppstyrd och områdesstyrd forskning kan utgöra ett hot mot grundforskningen, varnar de.

Vetenskapsrådet är svensk samarbetspart i den nordiska samarbetsnämnden för medicin, NOS-M.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera