Nyhetsarkiv

”Skånevård 2.0 saknar rim och reson”

Han har varit chef för urologen på SUS i 20 år och beskriver Skånevård 2.0 som en omorganisation utan rim och reson – som han inte kan förstå. 

Professorn och överläkaren Per-Anders Abrahamsson ser många faror med det nya sättet att organisera vården i Skåne.

– Jag är framför allt kritisk till hur omorganisationen påverkade oss inom urologin. Den har varit en egen specialitet sedan 60-talet och helt skild från allmänkirurgin både i Sverige och internationellt. För oss var det väldigt underligt och helt främmande att vi plötsligt skulle rymmas inom samma sektion som dem när vi egentligen har mer gemensamt med verksamheten på kvinno­kliniken.

Och Per-Anders Abrahamsson talar med många års chefserfarenhet i ryggen. Fram till årsskiftet var han urologens högste chef och hade så varit i 20 års tid. Klinikchef och verksamhetschef – de exakta titlarna har varit lika många som organisationsförändringarna genom åren, berättar han. Men som en av få arbetsplatser på SUS har man fram tills nu lyckats klara sig undan den omtalade sjuksköterskeflykten och även fått behålla full bemanning inom övriga vård­yrken.

– Vi har sjuksköterskor som har doktorerat hos oss. Och andra med eget ansvar för patienter med spridd, kontrollerad prostatacancer och andra kompetensområden inom urologin. Att delegera ansvaret till andra vårdyrken gör att de växer och vi blir en attraktiv arbetsplats. Det har gjort att vi alltid har varit fullt bemannade genom åren.

Den nära relationen omöjlig

Men Skånevård 2.0 har inneburit att den nära relationen de anställda på urologen hade till sin chef helt har omöjliggjorts, menar Per-Anders Abrahamsson. För honom var de direkta informationskanalerna – där en undersköterska kunde haffa honom i korridoren och påtala ett problem i verksamheten – oerhört viktiga.

– Kärnan i en verksamhet är en nära relation till chefen. Jag jobbade sida vid sida med mina anställda och kunde dem alla vid namn. Skånevård 2.0 slår undan den här möjligheten för oss fullständigt och har skapat en alldeles för lång väg upp till beslutsfattarna.

I stället har man tagit ytterligare ett steg bort från kommunikationen med de på golvet, menar han. Och i Urologens fall tillsatt en verksamhetschef som är kirurg och inte har den kunskap som krävs om den unika specialitet som urologin är enligt Per-Anders Abrahamssons mening.

– Vem ska nu kunna ryta till och försvara det som är vårt? Den här omorganisationen var inte alls förhandlad med mig eller någon annan företrädare för de olika verksamheterna. Bristen på dialog från sjukhuschefen var fullständig. Det finns verkligen ingen rim och reson i det här. Argumentet var att reducera antalet divisioner, men jag har verkligen inte sett att det har skett. Det har snarare fått motsatt effekt.

”Antalet administratörer har ökat – inte minskat”

Per-Anders Abrahamsson menar att antalet administratörer på SUS har ökat markant sedan Skånevård 2.0 infördes. Tvärt emot den effektivisering i sjukhusstaberna på 15 procent som Pia Lundbom nämner när hon beskriver omorganisationen.

– De siffrorna skulle jag gärna vilja titta på i detalj. Hon glömmer säkert bort att de samtidigt har splittrat upp enheter och skapat verksamhetsområden. Sedan har ju varje divisionschef fått rekrytera sin egen helt nya stab under sig. Organisationen har dubblerats och sedan har det rekryterats paralellt. På så vis har det skapats ytterligare en beslutsnivå mellan oss och cheferna.

Även det faktum att det inte längre finns en tydlig medicinskt ansvarig inom varje verksamhet är oroande, tycker Per-Anders Abrahamsson.

– För mig är det självklart att en sådan måste finnas. Socialstyrelsen slog ner på att det saknades en tydlig ansvarsfördelning på det här området för tio år sedan. Nu har det missats igen och IVO kommer säkert att gå in och granska det här. Överhuvudtaget är det här en mycket konstlad ny organisation utan rationell bakgrund.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera