Nyhetsarkiv

Skåne: Känslorna i svallning över ny policy och pressuttalanden

Läkare och den politiska oppositionen protesterar och läkare känner sig smutskastade och kränkta av uttalanden i pressen av bland annat Region Skånes jurist, Ulf Jakobsson

Den 6 maj beslöt Region Skånes styrelse, med siffrorna 8-7, att föreslå Region Skånes fullmäktige en egen policy där det blir förbjudet för läkemedelsindustrin att bidra med kostnader för resa, kost och logi och konferensavgifter. Sådana kostnader ska i fortsättningen helt betalas av arbetsgivaren.

– Vi i den borgerliga oppositionen tänker begära återremiss när frågan kommer upp i regionfullmäktige den 28-29 juni, säger Jerker Swanstein (m), andre vice ordförande i regionstyrelsen till Sjukhusläkaren.
– Faran är att vi på sikt utarmar kompetensen hos våra anställda. Region Skåne har precis beslutat att spara 700-800 miljoner kronor nästa år, så risken är stor att det inte finns pengar till konferensresor och andra utbildningssammankomster som är viktiga för läkarna.

– Vi tycker att det är märkligt att majoriteten inte kunde avvakta den centrala överenskommelsen så att vi kan samordna vår policy med den, speciellt med tanke på att vi är medlemmar i Landstingsförbundet och har två tunga politiker i Landstingsförbundets presidium, säger Jerker Swanstein.

Den borgerliga oppositionen i Skåne har också krävt att få öronmärkta pengar i budgeten, som visar för läkare och sjuksköterskor att det finns pengar till konferensresor och annat. Ett krav som även det röstades ner av vänstermajoriteten.

Men sista ordet är inte sagt, det har uppstått förvirring hur det nya policydokumenet kan tolkas.
I förslaget står klart och tydligt att kostnaden för resa, logi och konferensavgift alltid ska betalas av arbetsgivaren, men i kapitlet om sponsring står också att sponsring är tillåten som villkorslös gåva till verksamheten.

Ulf Jakobsson, jurist på Region Skåne och arkitekten bakom det nya policyförslaget:
– Så vår policy är faktiskt liberalare än Landstingsförbundets och Läkemedelsindustriföreningens avtal.

Du menar att läkemedelsföretag via sponsring kan betala 100 procent, även resa, kost och logi?
– Om det går villkorslöst till kliniken eller till verksamheten som själva bestämmer vilka de skickar, ja.

Varför finns då formuleringen att arbetsgivaren alltid ska stå för resa, kost och logi om det finns ett kryphål via sponsring?

– Jag medger att det blivit lite ologiskt. Någonstans på vägen föll det bort en hänvisning till kapitlet om sponsring. Det måste vi på något sätt klargöra.

Är den politiska majoriteten medveten om detta?

– Ja, så vitt jag vet, men jag måste nog prata i klartext med dom.

Vad är det för vits att göra en egen policy som är liberalare än det centrala avtalet, när avsikten varit att skärpa reglerna?
– Vitsen har varit att komma ifrån de enskilda erbjudandena, men det är möjligt att vår majoritet vill ändra på det nu, så att vår policy följer det centrala avtalet.
– Jag misstänker att frågan kommer på återremiss. Det är också möjligt att vårt landstingsråd, Ingrid Lennerwald, som sitter med i Landstingsförbundets styrelse vänder sig till oss och ber om enhetliga regler för hela landet.

Uno Aldegren (s), regionstyrelsens ordförande:
– Att själv stå för resa, kost och logi är en väldigt bra princip. Jag reser aldrig på några aktiviteter utan att min huvudman, Region Skåne, svarar för kostnaderna.
– Jag vet faktiskt inte exakt vad det står om sponsring i policydokumentet, men vårt beslut står fast och är det så att det kan tolkas olika så får vi reda ut det med Ulf Jakobsson.
Kan du tänka dig att godkänna fortbildningskurser med bidrag från läkemedelsföretag om de är granskade och ackrediterade av IPULS?
– Vad hette det?
IPULS, det är ett institut som ägs av Landstingsförbundet, Läkarförbundet och Sveriges Läkaresällskap, som kvalitetsgranskar utbildningar för läkare, där även industrin kan vara med och finansiera. Skulle det kunna vara en väg att gå – att låta alla kurser bli ackrediterade av IPULS?
– Mycket möjligt, men jag är för dåligt insatt, jag får ta reda på mer i så fall.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera