Nyhetsarkiv

Skåne först med e-journal för psykiatripatienter

Efter helgen kan även de skånska psykiatripatienterna läsa sin journal på nätet.  Skåne blir därmed först i landet med att öppna upp journalerna för denna patientgrupp.

Från och med måndag kommer patienter med psykisk ohälsa som har kontakt med den psykiatriska öppenvården att kunna ta del av sin journal via en säker inloggning på 1177.se. Ett viktigt steg mot öppenhet, menar Gunnar Moustgaard som är chefsläkare för psykiatrin i Skåne.

– Information och kunskap om den egna sjukdomen och delaktighet i behandlingen är en viktig del av all vård. Grundprincipen måste vara att patienter inom psykiatrin ska omfattas av samma rätt till information om sig själva och sin egen sjukdom som patienter inom somatiken, säger han.

Införandet av e-tjänsten Journalen i Psykiatri Skåne är väl genomtänkt och förankrad, enligt Gunnar Moustgaard. En grundlig riskanalys har genomförts enligt Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings (SKL) modell.

– Det finns vissa särbehov för just psykiatrin, säger Gunnar Moustgaard. Vi har extra utsatta patienter med nedsatt autonomi som vi måste ta hänsyn till. Därför har vi bland annat anpassat regelverket till de relativt små patientgrupper inom heldygnsvården där direktåtkomst till journalen kan vara mindre lämpligt.

Barn- och ungdomspsykiatrin samt rättsspykiatrin hör till de områden som är helt undantagna från e-journalen, berättar Gunnar Moustgaard. Patienter i slutenvården kommer att kunna ta del av det som skrivs om dem med en fördröjning på 28 dagar. Men patienterna i den offentliga öppenvården  – vilket faktiskt motsvarar ungefär 90 procent av de patienter som psykiatrin har kontakt med, kommer att kunna ta del av sin journal direkt.

Som pionjärer på området är man mycket noga med att utvärdera projektet löpande, betonar Gunnar Moustgaard. Just nu finns till exempel en medarbetarenkät ute där frågor ställs om de anställdas inställning till e-journal. För att vara väl förberedda inför lanseringen har samtliga yrkeskategorier även fått genomgå en särskild kurs i journalskrivning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera