Nyhetsarkiv

Skåne: ”Struntprat att det inte går att ändra beslutet”

– Det är politikerna som beslutat hur fördelningen av ortopedi ska vara i Skåne. Mitt uppdrag är att se till att beslutet kan fullföljas.
Så säger Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

– Det är kvalificerat struntprat,säger Jerker Swanstein, gruppledare för moderaterna i Region Skåne.

Även i Skåne är det strid om var led- och höftplastikerna ska utföras. Karin Christensson menar att frågan om hon kan tänka sig att flytta tillbaka en viss mängd planerad ortopedi från Hässleholm till nordvästra Skåne är en hypotetisk fråga som inte är aktuell idag.

– Politikerna har fattat ett beslut och det gäller.

– ”Skånsk Livskraft” står ju inte och faller med beslutet om ledplastikerna läggs på två eller tre ställen i Skåne, säger Jerker Swanstein, gruppledare för moderaterna i Region Skåne.

– ”Skånsk Livskrafts” utgångspunkt är att ha patienten i centrum, skapa vårdprocesser och att se till att det finns stor kompetens där det utförs operationer. Grundstenen för beslutet är att det ska fungera bra både ur patienternas och ortopedernas perspektiv, gör det inte det är det tjänstemännens och chefstjänstemännens skyldighet att upplysa oss politiker om det så fort som möjligt och komma med förslag hur problemen ska lösas, säger Jerker Swanstein.

– Våra beslut är inte sådana att de inte kan omprövas.
Jerker Swanstein menar att det uppstått problem under resans gång som inte fanns med i beslutsunderlaget.

– Det finns väl ingen som kan säga att man lyckats med ortopedin i nordväst. Taffligheten mellan Ängelholm och Helsingborg, som inte kunnat hantera situationen, har ju varit väldigt tydlig.

Det har också blivit stora bekymmer för patienterna som får resa mycket och bollas mellan den ene ortopeden efter den andre, menar Jerker Swanstein.
– Jag vet från egna bekanta hur jobbigt det är att som 80-åring, bosatt i södra Helsingborg, bli beordrad till undersökning klockan 07.30 i Hässleholm och sedan komma tillbaka en vecka senare och opereras. Det är slitsamt för äldre människor som har ont och besvär och har man sedan inte släktingar som har bil är det ju ett elände att hinna till Hässleholm så tidigt.

Precis som i Östergötland har alltså uppdelningen av akut ortopedi och planerad ortopedi skapat en rad problem och protester i Skåne. Även om tongångarna inte är så höga som i Östergötland finns det idag ett utbrett missnöje bland många ortopeder i Skåne.

Störst är det i nordvästra Skåne där patienterna och doktorerna idag får åka till Hässleholm för planerade led- och höftplastikoperationer.

I slutet av mars kallades ortopederna i nordvästra Skåne till två dagaras krismöte och i slutet av maj lade ”kriskonsulten” Magnus Hägerdal, på Karin Christenssons uppdrag, fram ett nytt förslag på ny organisation med en gemensam chef för ortopederna i Helsingborg och Ängelholm för att komma tillrätta med problemen.

Sedan en tid pågår också samtal mellan sjukhuscheferna och verksamhetscheferna på Helsingborgs lasarett, Ängelholms sjukhus och Hässleholms sjukhus för att lösa problem med dålig patientkontinuitet och patientsäkerhet för de patienter från nordvästra Skåne som nu opereras i Hässleholm.

De skånska ortopedernas kritik riktas, precis som i Östergörland, mot försämrad patientkontinuitet och patientsäkerhet, att kompetensen och utbildningen hotas när akut och planerad ortopedi splittras upp, att både patienter och läkare tvingas till långa och onödiga resor och att aktutversamheten blir lidande och tungarbetad.
Den stora stridsfrågan är kravet från nordvästskånes ortopeder att få tillbaka ett visst antal led- och höftplastikoperationer från Hässleholm.

Till Sjukhusläkaren säger Karin Christensson att ortopedins struktur i Skåne måste ses i sitt totala sammanhang och då går det inte att lyfta ut ett visst antal led och höftplastiker till Helsingborg och Ängelholm.

– Skåne är en helhet och förändringar i Skåne bygger på ett sammmanhållet sjukvårdssystem för befolkningen i Skåne där olika delar kompletterar varandra.

När Sjukhusläkaren ber Karin Christesson att konkretisera hur strukturen i Skåne skulle påverkas av att flytta en mindre mängd planerad vård från Hässleholm till nordvästskåne svarar hon:
– I det här läget kan jag bara säga att det politiska beslutet står kvar och uppdraget till sjukhuscheferna är att genomföra det och försöka hitta lösningar på de problem som man uppenbarligen uppfattar finns.

Det är ett politiskt beslut att höftplastikerna i Skåne ska göras i Hässleholm och Trelleborg.
Precis som i Östergötland kan höstens landstingsval få betydelse för ortopedins framtid i Skåne.

Jerker Swanstein:
– Vi är inte nöjda med hur det utvecklats i nordvästra distriktet och vill utvärdera det här ut både patient- och läkarperspektivet. Vi har ställt oss bakom ”Skånsk Livskraft”, men fungerar det inte måste vi ändra besluten. Vi är inte dogmatiska.

Jerker Swanstein menar att ” Skånsk Livskraft” slarvats bort i många stycken.
– Av närsjukvårdsplanerna har det ju inte blivit någonting egentligen. Vi tror på grundidén, men tror att det behövs en kritisk granskning av hela projektet.

Det är inte så att det finns ekonomiska motiv som gör att det inte går att ändra ”Skånsk Livskraft”?
– Nej, det fanns inte en ekonomisk kalkyl bakom beslutet. ”Skånsk Livskraft” är en vårdideologisk idé.

Ingår det i den vårdideologin att ”industrialiserad vård” är billigare?
– Nej, men att om man opererar oftare blir man skickligare.

Skulle det gå att återföra ett antal operationer från Hässleholm till nordvästskåne?
– Hässleholm kan säkert överleva även om de gjorde 200-300 protesoperationer färre.
Så sofistikerad ekonomi är det inte i det här sytemet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera