Nyhetsarkiv

Ersättning till facket för ”journal på nätet”-projekt

I början av januari inleddes det sk Sustains-projektet i Uppsala läns landsting, med syftet att ge patienterna direktåtkomst till sina patientjournaler.

Anna Rask-Andersen, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, fick reda på projektet genom att landstingets tf IT-direktör ringde och förebrådde henne för att hon i en lokaltidning uttalat sin oro över vad direktåtkomst av journaler kan leda till.

Nio fackförbund inom sjukvården lämnade in en tvistemålsframställan rörande brott mot såväl samverkansavtalet/MBL och Arbetsmiljölagen, med anledning av beslutet att starta journalprojektet utan föregående samråd.

I början av veckan nåddes en förlikning som innebär att landstinget betalar en ersättning för lösande av tvist om 180 000 kronor till facken. Totalt ersattes de nio förbunden med 20 000 kronor vardera. Dessutom fick Anna Rask-Andersen 20 000 kronor i skadestånd för trakasseri av skyddsombud.

– Pengarna skänker jag, efter avdrag för skatt, till Läkare utan gränser, berättar Anna Rask-Andersen till Sjukhusläkaren.

När Sustains-projektet inleddes vid årsskiftet var regelverket ännu inte klart. Det var exempelvis inte klart om undantag från direktåtkomst till journalerna skulle göras för vissa patientgruppen, t ex inom psykiatrin. Till helt nyligen lämnades även osignerade journalanteckningar ut, något som landstinget fick backa ifrån så sent som i förra veckan. Projektet har utvidgats stegvis och från mitten av oktober är det tänkt att alla invånare i länet ska ha direktåtkomst till sina journaler via inloggning med e-legitimation.

Nu har landstinget tvingats backa på flera punkter. Tills vidare medges inte åtkomst till osignerade anteckningar. Landstinget har också backat från rekommendationen till personer som har svårt att läsa svenska att använda online-översättningsprogrammet Google Translate, eftersom det riskerar att lämna digitala spår som kan röja patientuppgifter.

Läkarföreningen har dock fortfarande kritik mot projektets utformning, bland annat vad gäller risken för att patienter får vetskap om allvarlig sjukdom via nätet och inte direkt från sin doktor. Läkarföreningen vill också att all journalinformation menprövas innan den görs åtkomlig, det vill säga att en individuell bedömning ska ske om tredje person eller patienten själv kan tänkas komma till skada av uppgifterna.

Landstingets hela personal har sedan en tid direktåtkomst till sina journaler. För att få åtkomst till journalerna i Uppsala-projektet krävs, förutom e-legitimation, även att man besvarar en enkät som innehåller bl a frågor om hälsa och sexualliv. Läkarföreningen är kritisk även till detta, med hänvisning till att personalen på detta sätt tvingas delta i olaglig forskning, som inte etikprövats.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera