Nyhetsarkiv

Läkarförbundet ska verka för fler AT-platser

Läkarförbundet ska arbeta för fler AT-platser. Det beslutade förbundets fullmäktigemöte, i opposition mot centralstyrelsens förslag. Sjukhusläkarnas förslag om tvingande tidsramar för cancervård, vann inte gehör hos stämman.

Motionen om fler AT-platser kom från Upplands allmänna läkarförening. Förbundets centralstyrelse, CS, hade rekommenderat fullmäktige att nöja sig med att betrakta motionen som besvarad, men stämman ville annat.

För yrkesföreningen Sjukhusläkarna var det viktigt att frågan fick ja från fullmäktige.

– Anledningen till att den inte bifölls av centralstyrelsen var att AT i den här formen inte finns kvar i den nya läkarutbildningen, den som föreslås i utredningen som är ute på remiss. Men om den går igenom och innan en eventuell förändring blir klar, måste de som utbildar sig få möjlighet att göra AT ganska omgående, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Att-satsen att förbundet ska verka för att återinföra möjligheten att vikariera ihop till en AT, drog Upplands läkarförening tillbaka eftersom så många, var emot.

Motionen att verka för att förbättra vårdplatssituationen skapade lång och intensiv debatt. CS hade velat se den som besvarad eftersom man förklarade att det är en av förbundets viktigaste frågor som man redan arbetar hårt med. Men fullmäktige godtog inte förklaringen. Med en smärre förändring om att förbundet ska arbeta ännu hårdare i frågan, bifölls motionen med minimal marginal.

”Vågar inte sticka ut hakan”

Vad gällde Sjukhusläkarnas och Privatläkarföreningens motion om att arbeta för tvingande tidsramar inom cancervården enligt dansk modell, röstade stämman med CS förslag att anse motionen som besvarad. Arbetet med överenskommelser om standardiserade vårdförlopp pågår, menade CS, som vill avvakta en utvärderingen och inte kräva några tvingande regler dessförinnan.

Karin Båtelson önskar att Läkarförbundets fullmäktige skulle våga sticka ut hakan mer. Hon refererar vad Kenneth Lindahl, styrelseledamot i Sjukhusläkarna, sa: En åtgärd för en cancersjuk patient kostar inte mer för att den genomförs direkt, eftersom den ändå ska göras. Snarare kan det bli billigare eftersom chansen att kunna bota är större i ett tidigt skede.

– Här ställs resursbrist och rädsla för undanträngningseffekter av patienter med andra diagnoser mot vår tro på tvingande regler för att något ska hända, säger Karin Båtelson. Flera av ledamöterna på fullmäktige jobbar ju inom cancervården och ser hur illa det är, en patient kan vara botbar när den kommer första gången men när den får komma tillbaka är den inte botbar längre. Andra har upplevt hur det danska systemet verkligen gett effekt på väntetiderna och att det är suveränt att kunna ge exakta besked om utredning, förlopp och behandling.

–  Men det var väntat att förslaget inte skulle gå igenom, vi är för tidigt ute, men i Sjukhusläkarna kommer vi att fortsätta att jobba med frågan, säger hon.

Karin Båtelson valdes om som förste vice ordförande i Läkarförbundet för ytterligare två år.

Läkarförbundets fullmäktige pågick 26-27 maj på Näringslivets hus i Stockholm.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera