Nyhetsarkiv

Ska läkemedelsföretag få teckna hemliga avtal med landsting och regioner?

Risken finns att vi får stora ojämlikheter i landet, men det är nästan omöjligt att tacka nej till rabatterna

Stefan Back, medicinsk rådgivare, ordförande i läkemedelskommittén, Landstinget Gävleborg:

– I Gävleborg har vi haft svårt att vara kritisk till de dolda rabatterna och hemliga avtalen eftersom vi får möjlighet att köpa kostsamma läkemedel till en lägre kostnad än vad vi annars skulle ha betalat. Jag skulle vilja säga att det nästan är omöjligt att tacka nej eftersom vi får möjlighet, tack vare lägre priser, att behandla ännu fler patienter än vad vi annars hade kunnat göra om priset varit högre.

– Visst, jag kan se vissa risker. Dels att det inte finns en öppenhet kring avtalen, dels att vi riskerar att få en stor ojämlikhet i landet om vissa landsting väljer att inte teckna affärsavtal kring vissa läkemedel; NLT:s rekommendationer är ju inte tvingande för landstingen.

– Sedan måste man också komma ihåg att de hemliga affärsavtalen kring läkemedel inte är unika. I upphandlingar är det också vanligt att kostnadsavtal för tjänster och produkter hålls hemliga. Fast visst, jag ska villigt erkänna att det stör mig lite att företagen inte är villiga ett exponera sina kostnader.

Finns det inte en risk att läkemedelsföretagen lämnar olika rabatter till olika landsting och att det skulle kunna leda till ojämlikhet?

– När ett landsting tecknar ett avtal kring ett läkemedel så förbinder sig företaget att ge samma pris till alla landsting och regioner. Detta ska också NLT-gruppen kunna bekräfta om man som landsting är osäker.

Dolda rabatter och hemliga avtal, är det något vi kommer att se mer av på den svenska läkemedelsmarknaden?

– Ja, det tror jag. Vi lever i en ny tid med innovativa high-techläkemedel som är kostsamma att ta fram. Vi kommer också att få se fler och fler skräddarsydda läkemedel som ger höga behandlingskostnader per individ. Det kräver nya lösningar.

Finns det inte en risk med den här modellen att läkemedelsföretagen redan från början går till TLV och erbjuder ett alltför högt pris eftersom de ändå vet att NLT-gruppen kommer att ta över förhandlingarna?

– Det får inte vara så att man medvetet ska kunna runda TLV, men visst, den här risken finns.

Hemliga avtal inget vi önskar, men vi lever i en ny tid

Magnus Thyberg, chef för läke­medelsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Stockholms läns landsting.

– Vi har helt andra läkemedel och kostnader i dag, jämfört med för bara tio år sedan. Vi lever i en ny tid och de priser som läkemedelsföretagen kräver på nationell nivå kan inte accepteras av TLV. Det kan handla om nya läkemedel som kostar flera hundra tusen kronor eller mer per patient och år.

– Hemliga avtal är egentligen inte något vi önskar, vi skulle vilja vara så offentliga som möjligt. Men för oss handlar det om möjligheten att ge fler patienter tillgång till läkemedel, men till priset av sekretess. Och då väljer vi att teckna avtal direkt med läkemedelsföretagen för att kunna ge fler av våra patienter effektiv behandling.

– Vissa företag tycker att det är en fördel att förskrivare känner till priset, medan andra inte vilja röja vad som står i avtalet. Det kan dock finnas vissa hinder att implementera nya läkemedel om kostnaden inte är känd.

– Det mest optimala vore om företagen kunde erbjuda rätt pris redan när de diskuterar med TLV. Det skulle dels gå snabbare och vi skulle slippa administrativa kostnader hos oss. Jag tycker att det är bra att vi har en myndighet som är förutsägbar och har tydliga riktlinjer.

Bolagen borde erbjuda TLV lägre pris från början

Fredrik Ax, apotekare, upphandlings­koordinator läkemedel, Landstinget Sörmland

– Landstinget ser det som ett problem att läkemedelsbolagen inte ansöker hos TLV om de lägre pris som de erbjuder landstingen efter förhandlingar med NLT, likaså att de inte offererar dessa i de upphandlingar landstingen annonserar. Det vore önskvärt att bolagen i första hand ansökte om motsvarande pris hos TLV om läkemedlet är aktuellt för receptförskrivning.

– Vad gäller läkemedel som beställs på rekvisition och som inte ingår i förmånen, är TLVs bedömningar inom ramen för klinikläkemedelsprojektet viktiga. Där är också NLT:s rekommendation viktig för landstinget och det krävs starka skäl för att gå emot en sådan rekommendation.

– Någon generell policy för hur landstinget hanterar läkemedel som TLV har kommit fram till inte är kostnadseffektiva finns inte, utan bedömningar görs från fall till fall, eller från patient till patient.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera