Nyhetsarkiv

Ska det krävas remiss till akuten?

Sjukhusläkaren frågade facklig aktiva läkare runt om i landet om remisstvång till akuten skulle underlätta läkarnas arbetssituation och göra vården mer effektiv. Så här svarade man. Kommentera gärna artikeln eller ge din röst i webbfrågan som du hittar på sidan 1.

SKÅNE

Ja, om det finns distriktsläkare dygnet runt och på akuten jourtid

Principiellt vore remisstvång till akuten bra men det förutsätter att det finns någon tillgänglig som kan skriva remissen!

En gammal hederlig lösning med en ständigt tillgänglig provinsialläkare fanns fortfarande när jag gjorde AT i Hässleholm. De hade nattjour på sjukhuset och ingen släpptes in om de inte kom i ambulans utan att först ha passerat jourdoktorn. Där satt gamla vana doktorer och sorterade. Dessutom var patienterna hårt bundna till sina doktorer och skulle inte drömma om att komma till sjukhuset utan att ha konsulterat sin doktor först och de fick tid på vårdcentralen under dagtid.

Problemet idag är att det finns dålig möjlighet att få remiss och då urartar det hela. Alltså blir svaret JA och det innebär att det ska finnas distriktsläkare dygnet runt! På jourtid placerad på akuten.

Ann Hermansson, vice ordförande, Sjukhusläkarföreningen Universitetssjukhuset i Lund.

Ja, med en bra primärvård 24/7

Ett remisstvång skulle onekligen göra arbetet på akuten lättare och renodla de patienter som kommer dit så att de verkligen har åkommor som kräver akut bedömning jourtid av sjukhusspecialist.

Detta hade skapat mer utrymme för att ta hand om de verkligt akut sjuka samt också varit kostnadsbesparande då i dagsläget många sjukhusjourlinjer, inklusive beredskapsjourlinjer, lägger mycket aktiv tid under jourtid på att behandla rena primärvårdsfall som inte alls behöver behandlas under jourtid på sjukhus.

Dock inser vi att ett sådant system bara kan fungera med en mycket välfungerande primärvård med bred och allsidig kompetens 24/7, vilket vi inte har i dagsläget, och även om vi hade det kan problem uppstå i specialfall t ex om ambulanser som hämtat på olycksplats ska tvingas till fördröjande omväg via primärvården för remiss. Sistnämnda såklart ett lösbart problem.

Erik Mattsson, ordförande i Östra Skånes lokalavdelning av Sjukhusläkarföreningen.

VÄSTERNORRLAND

Nej, bättre att sortera alla på akuten

I Västernorrland genomför man nu ”en väg in”. Patienterna kommer till akutmottagningen och sorteras där upp till primärvård eller sjukhus specialist­vård.­­ Jag tror detta är en bättre lösning än remisstvång.

Bo-Göran Widman, ordförande i Ångermanlands läkarförening.

GÖTEBORG

Ökad valfrihet bättre lösning än remisstvång

Vår grundprincip är ”valfrihet och mångfald för både patienter och läkare”. Det kan dock finnas vissa fördelar med remisstvång. Rimligtvis bör en första sorteringsfunktion leda till färre patienter på akutmottagningarna och även en bättre hänvisning till rätt specialitet.

Man måste dock starta med att bygga upp primärvården och dess akutverksamhet först. Man bör också se till att de nedlagda kommunala äldreomsorgens platser/boenden öppnar igen så att de äldre får den vård och omsorg som behövs i hemmet i stället för att de skall bli tvungna att söka akuten för enklare åkommor, eller blir så pass sjuka att de måste söka akuten och bli inlagda på sjukhus.

Man bör samtidigt och långsiktigt stimulera så att även övriga specialistläkare/sjukhusläkare kan arbeta inom öppenvården så att patienter har valmöjlighet i stället för att söka på akuten.

Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande, Göteborgs Sjukhusläkarförening.

SÖRMLAND

Svårt svara ja eller nej, man måste börja i rätt ände

Svårt att svara ja eller nej. Tanken är god, men man måste starta i rätt ände. Problemet är som vi ser det att primärvården i dagsläget inte har resurser att utöka sitt akutansvar i den utsträckningen.

Marie Engman, ordförande Sjukhusläkarna Sörmland

HALLAND

Remisstvång underlättar

Ja det skulle underlätta och bli en bättre ”triagering” än den som sker idag. Väldigt många kan vänta till dagtid eller få den hjälp som behövs via primärvården om den har öppet.

Katarina von Bothmer Östlingordförande Sjukhusläkarna Halmstad

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera