Nyhetsarkiv

Sjukvårdsministern vill slå ihop landsting till regioner

En hopslagning av landstingen till mellan sex och nio regioner. Det var en av de få konkreta tankar som sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) serverade på Sjukhusläkarnas fullmäktige i går.

Statens ansvar för hälso- och sjukvården är begränsat, konstaterade Gabriel Wikström, samtidigt som han betonade att staten måste ta sin del av ansvaret och inte dra sig ur.

Att föreställa sig en huvudman för vården tyckte Gabriel Wikström var en ”kittlande tanke” men menade att utvecklingen snarare gått åt motsatt håll.

– Jag tror att nuvarande uppdelning av ansvarsområden är rimlig men det behövs mer och bättre samordning, sa han.

På en direkt fråga om rimligt antal regioner tyckte han att Ansvarskommitténs förslag från 2007 var en bra utgångspunkt.

– Slår man ihop landstingen till sex till nio regioner kan man klara utmaningarna bättre.

Det är dags att återuppta diskussionen om regionernas storlek, slog han fast.

Han skulle gärna slå ihop kommuner också, sa han, med tanke på den komplexa verksamhet de har.

– Kommunal sjukvård liknar mer en hospiceverksamhet i dag och små kommuner kan inte klara det.

Men frågan om att slå ihop kommuner är politiskt död, menade han, och sa att man i stället får tänka sig kommunala samordningsförbund.

Att Gabriel Wikström är genuint intresserad av att komma till rätta med situationen i sjukhusvården blev tydligt, liksom att han trivdes med att möjlighet att bolla ämnet med professionen.

Han kunde inte låta bli att provocera lite i sitt svar på hur vården ska bli mer jämlik.

– Ni läkare kan mycket men ibland finns det ett revirtänkande mot andra delar av vården.

Särskilt konkret blev det annars aldrig under den knappa timme som Gabriel Wikström hade på sig.

Läkarna hade laddat upp med frågor om hur regeringen ska lösa bland annat vårdplatsbristen, ojämlikheterna i vården, konsekvenser av vårdval, huvudmannaskapet och organisationen av landstingen och mycket mer, men det mesta blev obesvarat.

Läs mer om Gabriel Wikströms resonemang kring sjukvården i tidningen Sjukhusläkaren som kommer ut 31 mars.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera