Nyhetsarkiv

Sjukvårdsministern har bjudit in till samtal om kompetensförsörjningen

”Även om huvudansvaret för kompetensförsörjningen ligger på sjukvårdens huvudmän – alltså regioner och landsting – så har självklart också staten en viktig del av ansvaret. Det duger inte att bara skylla ifrån sig.”

Gabriel Wikström vill avvakta med besked om vad statens roll ska bli till efter de samtal som nu ska föras.

Så svarar sjukvårdsminister Gabriel Wikström på Sjukhusläkarens fråga vad staten/regeringen har för ansvar att se till att det finns tillräckligt många läkarspecialister inom respektive disciplin, och rimligt fördelade över landet, som Sjukhusläkaren rapporterade om i förra numret.

Vad tänker regeringen göra för att uppnå jämvikt mellan tillgång på och behov av specialister där det i dag råder brist?

»Vi har bjudit in företrädare för bland annat sjukvårdens huvudmän och professioner till samtal om hur vi gemensamt ska kunna hitta lösningar på de problem som finns med kompetensförsörjningen. En del av de samtalen kommer naturligt att bli hur vi hittar lösningar på bristen av vissa läkarspecialiteter, som är oroande. Jag vill inte föregripa de samtalen, men regeringen och staten har givetvis en del av ansvaret – om det sedan tas bäst genom direkt statlig handling eller genom att stötta landsting och regioner får vi återkomma till.«

Sjukhusläkaren frågade också hur Gabriel Wikström ser på att det inte finns någon som har riktigt bra koll på antalet specialister/ST-läkare och vakanser på riksnivå och inga utbyggda prognoser.

»Givetvis behövs också bra prognoser som alla aktörer känner att man kan lita på. Jag ser framför mig att även det kommer att vara en del av de samtal vi har framför oss.«

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera