Nyhetsarkiv

Sjukvården ska få ökat stöd att lära av misstagen

Socialstyrelsens gamla tillsynsavdelning får en delvis ny organisation och inriktning när den övergår i den nya myndigheten ”Inspektionen för vård och omsorg” den 1 juni.

Inom framförallt tre områden är det tänkt att verksamheten ska utvecklas. En viktig del blir den analys- och utvecklings­avdelning som inrättas och placeras på huvudkontoret.

– Det finns mycket information att hämta i de beslut som tas i tillsynsärendena. Vi tycker inte att det är tillräckligt utnyttjat idag, säger Thord Redman, en av de två utredare som tillsammans med generaldirektör Gunilla Hult Backlund arbetar fram den nya myndighetens organisation.

Kunskap ska återföras

Det andra utvecklingsområdet är kunskapsåterföring och tanken är att analys- och utvecklingsavdelningen ska samarbeta med de regionala enheterna och utveckla en dialog med kommuner, landsting och andra utförare omkring granskningsresultaten.

– Det är viktigt att den kunskap vi får fram inte bara går tillbaka till dem som vi granskar utan att alla i vården kan lära av de fel och misstag som begås, säger Thord Redman.

De regionala enheterna kommer att förstärkas med kommunikationskompetens som ska hjälpa inspektörer och granskare att bygga upp nätverk och skapa en tydligare infrastruktur för samarbetet med kommuner och landsting.

Mer råd till de som granskas

Det tredje utvecklingsområdet är råd och vägledning till de verksamheter som granskas.

– Det är en viktig del för att komma till rätta med otillfredsställande system och rutiner, säger Thord Redman.

Regeringens krav på den nya tillsynsmyndigheten är en starkare, tydligare och effektivare myndighet.

Thord Redman betonar att granskning är prioritet nummer ett för Inspektionen för vård och omsorg, men han pekar samtidigt på att propositionen som ligger till grund för verksamheten vill se mer av råd och stöd till sjukvården.

Att enskildas klagomål ska utredas regionalt tror man ska ge handläggarna en mer samlad bild som de ska kunna dra nytta av, vilket man hoppas ska effektivisera tillsynen. De regionala tillsynsavdelningarna förstärks med 50 inspektörer i en första omgång, rekryteringar pågår just nu.

Cirka 500 anställda vid Socialstyrelsen följer med till den nya myndigheten. 450 av dessa jobbar regionalt och knappt 50 kommer att finnas på huvudkontoret.

Ökade ekonomiska resurser

Myndigheten får ett tillskott på 175 miljoner kronor på helårsbasis. Det första verksamhetsåret (2013), som bara är sju månader, får myndigheten totalt 376 miljoner kronor. 2014 får den nya myndigheten 651 miljoner kronor och följande två år 635 respektive 645 miljoner kronor. Förutom satsningen på den operativa verksamheten och fler inspektörer pågår rekrytering till exempelvis den nya analys- och utvecklingsavdelningen, till IT-enheten och personalenheten.

– Vi räknar med att kunna göra ytterligare förstärkningar med inspektörer till den regionala tillsynsverksamheten under 2014, säger Thord Redman.

Under en övergångsperiod kommer en del av verksamheten att bedrivas i lokaler som tas över från Socialstyrelsen. Detta för att det inte ska stå lokaler tomma. Men när hyresavtalet löper ut hösten 2014 flyttar huvudkontoret och Region Öst ut till forskningsmiljön i den nya Haga­staden ute vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera