Nyhetsarkiv

– Sjukvården behöver en appstrategi

Men hon varnar för alltför mycket kreativitet och efterlyser en genomtänkt strategi och design som stödjer och underlättar patienternas möjlighet att använda appar.

Anne Persson har arbetat med flera olika projekt i vård och omsorg där hon och hennes grupp studerat informationsflöden mellan olika aktörer i vårdprocesser, patienten inräknad.

Mot den bakgrunden menar hon att det är viktigt att dra lärdom av de problem som den stora floran av olika IT-system i sjukvården har skapat. Hon betonar att landsting som vill arbeta med appar, till exempel som stöd för patienterna, måste bestämma sig för en strategi inom området innan utvecklingen gått för långt.

En explosion av appar

Hon tror att vi kan förvänta oss en explosion av appar i sjukvården.

– Redan i dag finns en massa appar inom hälso-området. Går man till exempel in på iTunes Appstore eller Android Market och söker på ordet ”health” hittar man sida upp och sida ned med olika appar som kan laddas ned till smartphones och läsplattor. Det handlar om allt från yoga, fotmassage till BMI och mindfulness. Målgruppen är i första hand privatpersoner som vill främja sin hälsa på olika sätt. Men ju mer vi använder appar som privatpersoner desto större möjligheter till professionell användning ser vi, konstaterar hon.

Hon ser en framtid där många nya kreativa idéer uppstår och är säker på att det inte kommer att dröja länge innan teknikintresserade specialistläkare tar fram appar för sina patientgrupper att ladda ned och ha som stöd i vardagen och för kommunikation mellan patient och sjukvård.

Specialiteterna borde samarbeta

Men Anne Persson menar att ett samarbete mellan specialiteter när det gäller utveckling av appar skulle underlätta för patienterna som sällan håller sig inom ett sjukdomsområde och därför måste hantera mer än en app.

– Varför inte samla entusiasterna, inom ett landsting eller kanske till och med nationellt, som är intresserade av att ta fram appar och låta dem komma överens om ett ramverk med designprinciper som ger stöd för utveckling men framförallt gör det enkelt för användaren att känna igen sig när man navigerar mellan appar.

– En sådan enkel sak som att OK-knappen sitter på samma ställe underlättar mycket för användaren.

Sedan kan var och en vara kreativ inom den ramen, föreslår hon.

Krångliga navigeringssystem hindrar vården

Anne Persson och hennes forskningsgrupp har jobbat med flera IT-projekt inom sjukvården i Västra Götaland.

Observationer av arbetet runt planering och genomförande av mottagningsbesök på en ortopedmottagning visade exempelvis att arbetet med vårdplanering och telefonrådgivning stördes av att man tvingades använda olika navigeringssystem för att ta fram uppgifter ur olika program. Även läkares arbete under själva mottagningsbesöket försvårades av krånglig navigering mellan olika system.

Bristande kommunikation gör patienter otrygga
En annan studie som gjordes bland patienter visade att avsaknaden av en bra kommunikation med vården och bristen på inflytande över vårdprocessen gjorde patienterna otrygga, missnöjda och frustrerade, berättar hon.

Appar kan vara ett sätt att förbättra kommunikationen och men då krävs att man gör det enkelt för användarna, genom att tänka till före, säger hon.

Appar kan också komma att ersätta en del läkarbesök i framtiden. Redan i dag finns en app som mot ersättning ger råd, baserat på inskickade foton av födelsemärken, om man behöver uppsöka läkare eller inte, berättar Anne Persson.

Självklart kan man också ha kontakt med sin läkare via en app på mobiltelefonen där man själv bokar in nästa besök och kan följa sina hälsoärenden.
Hon menar att alla hjälpmedel som ökar kommunikationen mellan patient och sjukvård är bra.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera