Nyhetsarkiv

Sjukt i vården i Sundsvall också!

Tyvärr visar sig begreppen ofta vara tomma ord och kejsarna därmed nakna. Det är pinsamt när ledande sjukvårdspolitiker framhäver sin inkompetens i sjukvårdsfrågor och samtidigt oblygt fattar beslut som ger återverkningar långt ut i den medicinska verksamheten.

Det är ett växande problem för den svenska sjukvården att okunniga och godtrogna politiker, inte bara dimensionerar vården utan styr den på detaljnivå. I blind och okritisk okunskap surrar de sig vid målet att hålla budget och anställer ”värstingtjänstemän” för att tvärt emot kunskap och evidens, tvinga fram försämringar i verksamheten.

Oroväckande många inkompetenta tjänstemän och kvacksalvande konsultfirmor har funnit sig tillrätta i den landstings- och regiondrivna sjukvården och där orsakat såväl skräckvälden som epidemier av dålig moral.

I Sundsvall t.ex. har gamla polare rekryterat varandra till feta kontrakt och sedan anställt notoriskt kriminella individer på ledande poster.

I Västernorrland har S. Olofsson anlitat direktupphandlade konsulter för 54 miljoner kronor. I Skåne har S. Olofsson direktupphandlat för 46.

Utan att vare sig redovisa direktiv, metoder eller resultat har dessa herrar tillåtit sig att kontraktera konsulter på löpande räkning för skattepengar avsatta till sjukvård, för att därefter presentera sina egna slutsatser av analyserna.

Det är dags att knuffa de nakna kejsarna av banan. Inga självutnämnda påvar eller deras kompisar skall i fortsättningen styra svensk sjukvård. Evidensbaserat ledarskap skall prägla offentlig sjukvård.

Tjänster skall utannonseras, sökas i öppen konkurrens och tillsättningar skall förankras bland fackliga parter. Meddelarfrihet för anställda skall råda i all offentligt finansierad vård.

Tjänstemannaansvar bör åter införas så att de som uppenbarligen handskas oansvarigt med sitt uppdrag och med skattepengar kan ställas till svars.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera