Nyhetsarkiv

Sjukstugans avdelning öppnar igen

Den drygt tre år långa ockupationen av sjukstugan i lappländska Dorotea gav resultat. Sjukstugan öppnar igen med åtta vårdplatser.

Det stod klart i torsdags sedan Dorotea kommun och Västerbottens läns landsting kommit överens om en avsiktsförklaring.

– Det är ju fantastiskt att det gick att få tillbaka avdelningen hit. Det har stor betydelse för befolkningen här, säger Magnus Oscarsson, i dagarna färdig allmänläkare.

Han är en av de tre allmänläkare som nu är anställda vid sjukstugan, som med stängd avdelning fungerar som en vanlig vårdcentral.

Sedan sjukstugan stängdes för akutsjukvård har kommunens cirka 2 700 invånare inte haft någonstans att söka vård på kvällar och helger. Ambulansen som är stationerad i Dorotea har inte alltid varit tillgänglig och sjukhuset i Lycksele ligger 14 mil bort.

Så vitt man vet har ingen avlidit på grund av den bristande tillgången på vård efter kontorstid, men ett antal allvariga fall har inträffat under åren, enligt Magnus Oscarsson.

– På vårdplatserna kan vi lägga in patienter för observation och behandling och de slipper långa transporter i onödan. Ofta eftervårdar vi patienter som till exempel opererats på sjukhuset. Bemanning dygnet runt gör också att man kan få omedelbar hjälp vid akut sjukdom efter kontorstid, säger han.

Senast första kvartalet nästa år ska vårdplatserna öppnas, enligt kommunalrådet Mats-Erik Westerlund (DKL, Dorotea kommunlista) som vann valet bland annat för sin föresats att komma till rätta med den infekterade striden om sjukstugan. Tillsammans med oppositionsrådet har han gjort upp med landstinget, med god hjälp av inblandade tjänstemän.

– Utgångsläget är en fördelning av kostnaderna på 60–40 mellan landstinget och kommunen, säger han.

Maria Thorén Örnberg

Det är inte frågan om akutvårdsplatser i egentlig mening, utan fyra vårdplatser och fyra korttidsplatser.

Sammanlagt ser Mats-Erik Westerlund framför sig att ett 15-tal personer kan anställas för att bemanna sjukstugan, till en kostnad av cirka 11 miljoner kronor per år.

Blir det höjd kommunalskatt då?

– Nej, det tror jag inte, vi har redan den högsta. Med 15 anställda ger andra positiva effekter, bland annat ökade skatteintäkter.

Nu ska övriga steg i överenskommelsen diskuteras för att ett långsiktigt avtal på minst tio år ska kunna undertecknas, enligt Mats-Erik Westerlund.

I tre år och tre månader satt det alltid någon ur befolkningen i sjukstugan entré. På nätterna sov två personer där.

Alla som Sjukhusläkaren talat med, inklusive kommunalrådet, vill vara tydliga med att de inte förespråkar utomparlamentariska metoder, men de kan inte låta bli att beundra Dorotea-bornas envishet och engagemang.

– Hade inte befolkningen stridit som den gjort hade frågan varit glömd på en månad, säger Magnus Oscarsson.

Maria Thorén Örnberg, ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse och anställd vid Lycksele länsdelslasarett, poängterar hur glada alla är att frågan är löst.

– Och man måste ju ge en eloge till alla dem som kämpat för befolkningens lika rätt till sjukvård. Det är faktiskt en seger för södra Lappland.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera