Nyhetsarkiv

Sjuksköterskors sextimmarsdag får tummen upp

Det är kul att för första gången på läkarprogrammet få fördjupa sig i ett ämne ordentligt. Men det är också frustrerande att jobba hårt mot osäkerheten att man kanske gör helt fel och måste göra om. 

I oktober smög försöket med nya arbetstider i gång i liten skala på ortopedoperation/op1 vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal. Sedan första februari omfattas hela Operation 1, sammanlagt sju salar inklusive en för förlossningsoperationer.

Avdelningen hade haft mycket sjukskrivningar och hög personalomsättning bland både sjuksköterskor och undersköterskor. Det nya schemat med tvåskift och sex timmars arbetsdag med full lön, har varit ett lyft för dem, de orkar mer både på jobbet och hemma, enligt vad de sagt i olika intervjuer.

Även för läkarna har försöket varit positivt så här långt.

– Det här är bättre, nu kan vi i bästa fall göra en operation till per dag och sal, säger Anna Rubenson, ortoped och schemaläggare på traumaortopeden, som på morgonen hört sig för med sina kolleger som är av samma uppfattning.

– Om vi förut var klara med en operation klockan två vågade vi inte göra fler eftersom sjuksköterskorna och narkosläkaren slutade klockan fyra, men nu kan vi operera fram till halv sex. Det blir inte lika många byten av personal under en operation heller, oftast bara en gång.

Att sjuksköterskorna är mer utvilade och orkar mer påverkar alla.

– Ja, vi tycker nog att det är bättre stämning i operationssalarna nu, säger Anna Rubenson.

För att få kvällarna att gå ihop har hon lagt in extrajourer för läkarna på schemat. Något som tiden får utvisa om det är bästa sättet att täcka upp. De skulle behöva vara fler läkare också, konstaterar hon.

Modellen med kortare arbetsdagar var en av flera lösningar för att klara de höjda produktionsmål som ställdes på verksamheten, förklarar Marie Björk, biträdande vårdenhetschef på Operation 1. Försöket pågår i två år och utvärderas första gången efter ett år. Framgången avgörs av hur väl man lyckas minska personalomsättningen, rekrytera främst operationssjuksköterskor och uppnå produktionsmålen.

– I det stora hela var alla positiva till att pröva det här. Många sjuksköterskor som inte orkat jobba heltid tidigare har kunnat gå upp till 100 procent, det är ju samma arbetstid som de har haft men med högre lön, säger Marie Björk.

I stället för treskift och 38,25 timmars arbetsvecka har sjuksköterskorna kvoterad arbetsvecka på 32 timmar, lunchrasten har avtalats bort. 30 av timmarna görs på operation, två är för egna studier, möten eller andra extrauppgifter. Arbetspassen på 6 timmar spänner mellan kl. 07.00-21.30.

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och läkare vid Sahlgrenska i Göteborg, tycker att initiativet är värt en eloge, inte minst om det visar sig att söktrycket på sjukskötersketjänsterna ökar.

– Det här är ett bra exempel på hur man tittat på arbetstiderna som helhet. Läkarna har ju redan innan schemalagts vissa kvällar för att operera.  Men nu kan fler operationer göras även under dagen, tidigare kunde man inte starta en ny operation på eftermiddagen om man inte var säker på att den skulle vara färdig till sjuksköterskornas arbetstid var slut.

– Ibland när man tänker till, blir det win-win, det här är bra både för produktionsmålen, för sjuksköterskorna och för läkarna som vill operera mer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera