Nyhetsarkiv

Sjukvårdsdirektör försvarar centralisering

Några av de kirurger som slutat gjorde det till följd av beslutet om centralisering, bekräftar Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör, Kirurgisk vård och Karsten Offenbartl, verksamhetschef Kirurgkliniken i region Jönköpings län. Men liksom länets styrande politiker försvarar de centraliseringen och menar att förändringarna har lett till bättre medicinska resultat.

Även från ledningsnivå inom regionens sjukvård försvarar man centraliseringen i Region Jönköpings län.

”Fördelningen av de kirurgiska verksamheterna vid de kirurgiska klinikerna på länets tre sjukhus hade sin bakgrund i en vilja att bevara akutsjukhuskompetensen och akutverksamheterna i kirurgin”, skriver Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård och Karsten Offenbartl, verksamhetschef Kirurgkliniken Jönköpings län, i ett gemensamt mailsvar till Sjukhusläkaren.

I stället för att samla akutkirurgin till ett sjukhus, som gjorts i många andra landsting och regioner och omvandla delar av de kirurgiska verksamheterna till dagkirurgiska enheter, valde man att satsa på att verkligen ha tre akutsjukhus med ett brett akutkirurgiskt uppdrag, uppger de.

Fördelningen av de kirurgiska verksamheterna vid de kirurgiska klinikerna på länets tre sjukhus hade sin bakgrund i en vilja att bevara akutsjukhuskompetensen och akutverksamheterna i kirurgin. Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård och Karsten Offenbartl, verksamhetschef Kirurgkliniken Region Jönköpings län.

De akutkirurgiska uppdragen kvarstår på de tre sjukhusen, framhåller de, samtidigt som arbetet med att utveckla akutkirurgin inom den regionövergripande kirurgkliniken pågår. Det politiska beslutet om fördelningen av vården vid länets tre sjukhus föregicks av ett arbete som förbereddes av verksamhetschefer och företrädare för professionen, uppger Kjell Ivarsson och Karsten Offenbartl i sitt svar.

Det politiska beslutet om fördelningen av vården vid länets tre sjukhus föregicks av ett arbete som förbereddes av verksamhetschefer och företrädare för professionen.

Medicinska registerresultat för exempelvis bröstcancer och rektal- och aortakirurgi visar också på förbättrade medicinska resultat av dessa förändringar, framhåller de.

Har kritiken mot Måns Roséns utredning, som enligt SVT:s Dokument Inifrån till stor del visat sig bygga på felaktiga ihopräkningar- fått er att bromsa centraliseringen?

”Att kirurgiska verksamheter har fördelats mellan länets sjukhus är något som påbörjades före Måns Roséns utredning, och har sin bakgrund i den subspecialiseringsprocess som syftar till utveckling och säkerställande av medicinska resultat för länets invånare”, uppger Kjell Ivarsson och Karsten Offenbartl.
”En effekt är att den tidigare breda generalistkunskapen hos gårdagens allmänkirurger inte längre finns”, fortsätter de i sitt svar.

Planerar ni att centralisera även coloncancerkirurgin?
”Inga planer finns på några ytterligare förändringar av fördelningen av den kirurgiska verksamheten”, svarar Kjell Ivarsson och Karsten Offenbartl.

De bedömer att tre kärlkirurger av de omkring 15 kirurger som slutat eller flyttat sedan beslutet om centralisering fattades för tre år sedan har gjort det som direkt följd av detta beslut.
”Hos de övriga som har sökt sig till andra tjänster är det fler faktorer som samverkar”, uppger de.

Tomas Ohrlander, överläkare Rigshospitalet, Köpenhamn, som slutade som kärlkirurg på Höglandssjukhuset i Eksjö till följd av centraliseringen, ger dock en annan bild.– Jag tycker att scenariot efter omorganisationen tala sitt tydliga språk. Jag menar att bland andra hela det kolorektala teamet och urologerna slutade just på grund av centraliseringen. Arbetsglädjen för oss var borta, säger han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera