Nyhet

Sjukhusläkarnas fullmäktige har startat

På torsdagsförmiddagen gick startskottet för Sjukhusläkarnas årliga fullmäktigemöte. Ordföranden Elin Karlsson inledde med några ord om en av föreningens kärnfrågor – vårdplatsbristen.

– Jag hade ett möte med Socialstyrelsen härom dagen och det kändes väldigt uppfriskande att de numera har samma bild av den här problematiken som vi. Vi har börjat diskutera lösningar istället för problembilden, säger Elin Karlsson.

Detta är resultatet av många års intensivt arbete med debattartiklar, rundabordssamtal och möten där man gång på gång har påtalat problemet, menar hon och uppmanar de fackliga kollegorna att ge varandra en varm applåd för den vinst detta faktiskt innebär. Även tidningen Sjukhusläkarens många artiklar där man gång på gång har granskat hur det faktiskt ser ut ute på våra vårdavdelningar med ständiga överbeläggningar lyfts fram som en del i det viktiga arbetet kring vårdplatsfrågan.

Nu måste vi hitta lösningar både på lokal och central nivå där vi alla har ett viktigt uppdrag Elin Karlsson, ordförande Sjukhusläkarna

– Samtidigt ser det värre ut än någonsin, säger Elin Karlsson. Nu måste vi hitta lösningar både på lokal och central nivå där vi alla har ett viktigt uppdrag.
Efter detta hölls en tyst minut för kollegan och riksdagsledamoten Barbro Westerholm som gick bort i veckan och som tilldelades Friska sjukvårdspriset av Sjukhusläkarna år 2012 för sitt långa och oförtröttligt arbete för mänskliga rättigheter inom och utanför sjukvården.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera