Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarnas envishet lönade sig

-2005
Bristen på vårdplatser blir ett allt större problem.

2006
Sjukhusläkarna får nog och kräver, på Läkarförbundets fullmäktigemöte, att man ska agera mot bristen på vårdplatser. Sjukhusläkarna vill att Läkarförbundet ska verka för att Socialstyrelsen åläggs att ge utförligare råd och anvisningar hur utlokaliseringar och överbeläggningar ska hanteras och begränsa möjligheterna för landstingen att lägga patienter på ”fel avdelningar”. Kraven tillbaka­visas som orealistiska.

2007
Sjukhusläkarna återkommer med kravet att Socialstyrelsen ska åläggas att ge råd och anvisningar. Dåvarande ordföranden Eva Nilsson-Bågenholm och ordföranden i Distriktsläkarföreningen, Benny Ståhlberg, menar att Socialstyrelsen inte går in med anvisningar i sådana organisatoriska frågor.

2008
Sjukhusläkarna bjuder in in representanter för Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen till sitt fullmäktigemöte för att debattera vårdplatsbristen.

Sociastyrelsens ställföreträdande chef, Thomas Tegenfeldt, kommer med beskedet att det är inte mycket som Socialstyrelsen kan göra.

Senare under året tillträder Lars-Erik Holm som ny generaldirektör för Socialstyrelsen. Han ger omedelbart beskedet att Socialstyrelsen mycket väl kan tänka sig viten eller att stänga avdelningar om patientsäkerheten hotas på grund av vårdplatsbrist.

2011
En nationell projektgrupp bestående av representanter för Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och landstingen lyckas hitta formeln som definierar vad en överbeläggning är som blir nationellt accepterad.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera