Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna vill stärka den medicinska rehabiliteringen

I en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte 2105, som antagits, har Sjukhusläkarna önskat att Läkarförbundet verkar för att belysa behovet av rehabiliterings­sjukhus eller kliniker. 

Så här har Sjukhusläkarna motiverat förslaget i motionen:

”Sjukvården är enormt förändringsbenägen, stadd i otrolig utveckling, har starkt produktionsfokus och extremt slimmad vård.

För akutsjukhusens del är det av största vikt att hela kedjan för patienten hänger samman och att sjukhustiden utnyttjas enbart för den del som kräver akutsjukhusens resurser. Vård i övrigt skall ges där bäst förutsätt­ningar finns för att tillgodose patientens behov.

Det gäller inte bara att kommunerna ska ta ansvar för sina patienter, liksom att det finns en fungerande primärvård, utan kräver också att möjligheter till fullskalig rehabilitering tillgodoses.

Under flera år har rehabiliteringsvårdenmon­terats ner.

Vi ser nu att rehabvården är gravt underdimensionerad.

Vi ser också ett ökande behov av rehabplatser inte minst med tanke på en större andel äldre i befolkningen.
Dessutom ökar både kunskap och kompetens för olika professioner inom området.

Vi ser också en ökning av ojämlik vård då vissa har råd att betala för privat rehabilitering och andra inte”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera