Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna vill att chefläkarna ska få en mer oberoende ställning

Det kravet från Sjukhusläkarföreningen i Uppsala fick stöd på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte som beslöt att verka för en ny chefläkarroll centralt.

Sjukhusläkarna oroas över utbildningen när universitetssjukhusen töms på rutinfall.

– Ann Hermansson berättade att på kirurgen i Lund kan man idag inte ha några ronder med kandidater på grund av att det inte finns tillräckligt många inneliggande patienter.

Fullmäktigemötet beslutade att stödja motionen från Lund och att Sjukhusläkarna i sitt centrala arbete verkar för att universitetssjukvården i Sverige har en tillräckligt stor patientbas för att klara sina uppdrag för forskning, specialistutbildning och läkarutbildning.

Sjukhusläkarna vill också att aktörer som etablerar sig i samband med vårdval åtar sig ett utbildnings- och jouransvar i samråd med universitetssjukvårdens företrädare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera