Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna och välfärdens framtid

placeholderVälfärdspolitikens klimatfråga har den kallats, frågan om den långsiktiga finansieringen av sjukvården. Sjukvårdens behandlingsmetoder blir bättre men dyrare samtidigt som antalet äldre ökar i Sverige.

Får vi råd med vård? Så lyder temat för Sjukhusläkarföreningens symposium den 15 april, på föreningens årliga fullmäktigemöte. Sjukhusläkarföreningen har samlat tre tunga sakkunniga som talare: Per Borg, ordförande för kommissionen om välfärdens finansiering, Anders Ekholm, analyschef på socialdepartementet och Anders Klevmarken, prof. emer. i ekonometri i Uppsala.

Tillsammans belyser de gapet mellan behov och resurser i framtiden sjukvård och alternativ till hur det kan hanteras.

Fullmäktigemötet diskuterar även inkomna motioner från Sjukhusläkarföreningens lokalavdelningar. Till exempel önskar Göteborgs Sjukhusläkarförening en grundlig diskussion om läkarens uppgift att sjukskriva, mot bakgrund av diskussionen om förändringarna i sjukförsäkringen och Försäkringskassans nya regler.

Andra motioner berör läkares övertid och jourtid, den kliniska delen av läkarutbildningen och lönebortfall vid föräldraledighet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera