Nyhet

Sjukhusläkarna och välfärdens framtid

placeholderVälfärdspolitikens klimatfråga har den kallats, frågan om den långsiktiga finansieringen av sjukvården. Sjukvårdens behandlingsmetoder blir bättre men dyrare samtidigt som antalet äldre ökar i Sverige.

Får vi råd med vård? Så lyder temat för Sjukhusläkarföreningens symposium den 15 april, på föreningens årliga fullmäktigemöte. Sjukhusläkarföreningen har samlat tre tunga sakkunniga som talare: Per Borg, ordförande för kommissionen om välfärdens finansiering, Anders Ekholm, analyschef på socialdepartementet och Anders Klevmarken, prof. emer. i ekonometri i Uppsala.

Tillsammans belyser de gapet mellan behov och resurser i framtiden sjukvård och alternativ till hur det kan hanteras.

Fullmäktigemötet diskuterar även inkomna motioner från Sjukhusläkarföreningens lokalavdelningar. Till exempel önskar Göteborgs Sjukhusläkarförening en grundlig diskussion om läkarens uppgift att sjukskriva, mot bakgrund av diskussionen om förändringarna i sjukförsäkringen och Försäkringskassans nya regler.

Andra motioner berör läkares övertid och jourtid, den kliniska delen av läkarutbildningen och lönebortfall vid föräldraledighet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2019-06

Tema: Ledarskap / ”Att bli verksamhetschef var som att kliva in i en snöstorm” / Forskare: Detta gör en ledare bra / Hälso- och sjukvårdsdirektören som kom utifrån och fick lämna efter bara åtta månader / Så arbetar Läkarförbundet för att läkare ska kunna bli chefer / Politikernas våra drömmar: Visioner och värdegrunder / Så gick Västerbotten från ”världsbäst” till ”från fjäll till kust / November 2019 blev en svart månad för den svenska landstingssjukvården

Prenumerera