Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna lyfter forskning, jour och PAL på FSL

Under kongressen Framtidens Specialistläkare i Malmö den 7-9 september ordnar Sjukhusläkarna tre seminarier på olika teman.

Sjukhusläkarna inleder med ett seminarium om forskning under rubriken ”Svensk medicinsk forskning behöver dig, vad behöver du?”. Temat är sprunget ur utvecklingen att allt färre lärare vid de medicinska lärosätena har en läkarbakgrund och att allt färre läkare disputerar eller väljer en forskarkarriär efter sin disputation. Det är något som Sjukhusläkarna anser kan brytas genom en genomtänkt forskningspolitik både på nationell och regional nivå. Deltar gör bland annat Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska! Sverige och Anders Blanck, vd för läkemedelsindustrins branschorganisation Lif.  Innan en paneldebatt i ämnet kommer även ett antal läkare berätta om sina personliga erfarenheter av att forska under ST och av att handleda ST-läkare till disputation.

”Jouren förr och nu – Var står du” är rubriken för ett föredrag efterföljt av en workshop som Sjukhusläkarna ordnar på torsdagen den 8 september.  Hur ser jourläkarnas arbetssituation ut och hur vill framtidens läkare påverka och utveckla jourarbetet? Det och andra frågor som har med jourarbetet att göra kommer att diskuteras i mindre grupper efter det inledande föredraget. Deltar gör Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och styrelseledamöterna Maria Thorén Örnberg och Torbjörn Karlsson, samt Suzanne Hedberg, specialistläkare i kirurgi.

Den sista programpunkten som Sjukhusläkarna håller i under FSL är ett seminarium om patientansvarig läkare PAL. Sjukhusläkarnas Shokoufeh Manoucher och Sten Östenson inleder seminariet med att berätta om vad PAL-skapet kan innebära för specialistläkare. Deltar gör också Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, och överläkaren Ido Leden, med lång erfarenhet av att arbeta som patientansvarig läkare. Författaren och föreläsaren Hans-Inge Persson bidrar med ett värdefullt anhörigperspektiv, en intervju med honom kan du läsa här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera