SJUKHUSLÄKARNAS FULLMÄKTIGE 2021

Sjukhusläkarna laddade inför årets fullmäktigemöte

Vårdens styrning, läkares arbetsmiljö, ledarskap och fortbildning åt alla specialistläkare – här är några av de ämnen som Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte innehåller.

Precis som förra året genomförs Sjukhusläkarnas fullmäktige i digital form. Den 11 och 12 mars kommer delegater och åhörare att kunna lyssna till ett flertal inbjudna gäster och delta i diskussioner.

Bland annat kommer Mairi Savage och David Bergman, forskare i medicinskt ledarskap, till fullmäktige för att presentera ett forskningsprojekt om läkares arbetsmiljö.

Fullmäktigemötet får även besök av Louise Bringselius, docent, förvaltningsforskare och till lika forskningsledare i Tillitsdelegationen 2017–2019, som ska tala om vårdens styrning. Andra programpunkter handlar inte minst om avtalsrörelsen respektive Friska sjukvårdspriset som förra året tilldelades Svenska infektionsläkarföreningen. SILF:s ordförande Lars-Magnus Andersson deltar också i mötet.

Bland motionerna som ska behandlas lyfts bland annat frågan om fortbildning. Sjukhusläkarna i Lund vill att yrkesföreningen nationellt ska arbeta aktivt för att alla specialister omfattas av en plan för fortbildning med tydlig progression, att fortbildningsmedel tydligt anslås i klinikens budget samt att uppföljning regelbundet sker av fortbildningsaktiviteterna. Även den återkommande frågan om läkares rätt till ekonomisk ersättning vid arbetad övertid finns med bland motionerna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera