Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna laddar för fullmäktige

Karin Båtelson.

Så är det snart dags. I morgon torsdag, och fredag håller Sjukhusläkarna fullmäktige i Näringslivets hus i Stockholm. Ordförande Karin Båtelson hoppas på ett aktivt och kreativt fullmäktige.

– Fullmäktige är oerhört lärorikt när det gäller att forma politik. Vi har så mycket på gång, som vårdplatser, regionindelning, stängning av sjukhus, ledningsfrågor och forskningsfusk. Jag hoppas också Årets Visslare och Friska Sjukvårdspriset ska få uppmärksamhet, säger hon.

Ja, det finns många frågor som är aktuella, och där Sjukhusläkarna också har möjlighet att påverka. På plats på fredagens möte finns både Göran Stiernstedt, som gjort effektivitetsutredningen på uppdrag av regeringen och Anders Henriksson 1:e vice ordförande i SKL:s styrelse samt Dag Larsson ordförande i Sjukvårdsdelegationen på SKL.

– Jag hoppas att vi får en bra diskussion om effektivitetsutredningen så att regeringens utredare och SKL:s ledning får med sig mycket input från Sjukhusläkarna, säger Karin Båtelson

När det gäller styrelsevalet ställer Karin Båtelson upp för omval. Ett beslut som verkar ha varit lätt att ta.

–  Det finns mycket kvar att göra och uppnå, säger hon.

Det har också kommit in 13 motioner från Sjukhusläkarnas lokalavdelningar. Bland annat om arbetsmiljöcertifiering, etisk granskning av studier på människor, ekonomisk ersättning för arbetad övertid för läkare och en rad andra.

Naomi Clyne, Sjukhusläkarnas ordförande i Lund.

Sjukhusläkarna i Lund har lämnat in en motion om fortbildningspeng för läkare. De är bekymrade över att läkarnas inte ska få tillräckliga möjligheter att förkovra sig i sitt område och vill bland annat att fortbildningsfrågan ska föras på nationell nivå där man verkar för att Socialstyrelsen ska skriva en riktlinje.

– En stor andel av den medicinska kunskapen är färskvara och behöver uppdateras och fyllas på regelbundet. Läkarna utgör det ”dyraste humankapitalet” inom sjukvården och behöver regelbunden fortbildning för att värna sjukvårdens och forskningens fortsatta kvalitet, säger ordförande Naomi Clyne.

Att fortbildningen ofta får stryka på foten när ekonomin börjar kärva är inte ovanligt. Den bilden har många av Sjukhusläkarna i Lunds medlemmar.

– Den allmänna uppfattningen är att ledningen på verksamhetsnivå gärna drar in på fortbildning i besparingstider. Vi lever sedan ett antal år i ständiga besparingstider. Tillgången på fortbildningsmedel har inte förbättrats sedan 2015 då läkemedelsindustrin inte får betala hälften av kongresskostnader längre. Sjukhusläkarna i Lund har skickat ut en enkät till sina medlemmar för att få en bild av nuvarande situationen.

Hur borde fortbildning skötas på ett optimalt sätt enligt er?

– Det skulle sättas av en viss procent av personalkostnaderna per verksamhetsområde till fortbildning. Pengarna skulle vara dedicerade till fortbildning, vilket betyder att de inte kan användas till annat. Utifrån individens och verksamhetens behov kommer verksamhetschefen och den enskilde läkaren överens om ett utbildningsplan i samband med det årliga medarbetarsamtalet.

Sjukhusläkarna i Lund har också lämnat in en annan motion där man yrkar på att Sjukhusläkarna centralt verkar för schemalagd egentid för den enskilde läkaren att använda till egenutbildning på sin arbetsplats.

Den omdiskuterade frågan om patientansvarig läkare lyfts av Sjukhusläkarna Östra Skåne. De vill att Sjukhusläkarna ska verka för en ändring i IHSL § 29a så att där det idag står att verksamhetschefen om det är nödvändigt för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården, ska utse en fast vårdkontakt för patienten istället ska stå Patientansvarig läkare. Sten Östenson, sekreterare i Sjukhusläkarna Östra Skåne anser att PAL är en grundfråga som sätter fokus på vad bra sjukvård är för patienten.

– Politiskt går det åt fel håll med en orientering mot kokbokssjukvård där tabeller fylls i och patienter är statistiska pinnar. Vårt fackliga jobb är ju att jobba för medlemmarnas bästa och det inbegriper att eftersträva ett sunt basalt fokus på sjukvård. Det är inte så hett just nu men det kan bli, säger han.

– PAL är enkelt, fortsätter Sten Östenson, en person med en avgörande sjukdom som påverkar dennes liv och hälsa och som under betydande tid kräver kontinuerlig uppföljning vill ha en patientansvarig läkare, en vän att hålla i handen som vi säger: I,m your PAL, pal!
Artikeln uppdaterades med kommentarer från Sten Östenson. 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera