Nyhetsarkiv

Motion: ”Kräv att Karolinska ber om ursäkt”

Fler obduktioner, utbyggda rehabkliniker och ett krav på ursäkt till Viveka Lindén. Det är några av motionerna vid Sjukhusläkarnas fullmäktige som börjar i dag, torsdag.

Trots att narkosläkaren Viveka Lindén frikändes helt från alla misstankar vad gäller dråp på ett för tidigt fött barn på Astrid Lindgrens sjukhus, fick hon inget stöd från sin arbetsgivare, påpekar Sjukhusläkarna Stockholm, i en motion till fullmäktige. I stället fick hon sparken, som hon själv beskrivit det. Sjukhusläkarna bör nu driva kravet på att ledningen för Karolinska universitetssjukhuset offentligt ber Viveka Lindén om ursäkt för sitt bristande stöd, anser motionärerna. Sjukhusläkarnas styrelse håller med. Normalt driver inte föreningen individärenden på central nivå, men i det här fallet blev läkaren så illa behandlad att fallet förtjänar att lyftas upp, skriver styrelsen i sitt svar på motionen. Men yrkandet att Sjukhusläkarna även ska driva frågan om en återanställning, anser styrelsen vara den lokala läkarföreningens sak.

En motion som styrelsen ställer sig bakom, från lokalavdelningen i Göteborg, handlar om behovet av fler rehabiliteringskliniker – något som skulle kunna hjälpa i synnerhet multisjuka att snabbare återfå hälsan, enligt både motion och motionssvar. Det vore bättre för patienterna och det skulle minska beläggningen på akutsjukhusen.

I dag obduceras bara 5-10 procent av alla som dör på sjukhus i Sverige, jämfört med närmare 80 procent på 70-talet. Läkare ska inte utifrån en förmodan eller gissning behöva intyga dödsorsak, anser Sjukhusläkarnas styrelse. Dessutom har både läkare och patologer nytta av att veta dödsorsaken. Läkarförbundet föreslås belysa och åtgärda problemet med den låga obduktionsfrekvens och tillsammans med Sjukhusläkarna verka för att olika medier uppmärksammar problemet. Det är innehållet i en av de motioner som Sjukhusläkarnas styrelse ska lägga fram på Läkarförbundets fullmäktige i maj, och som presenteras på Sjukhusläkarnas fullmäktige.

Andra motioner från lokalavdelningar, som får styrelsens bifall i stora stycken, handlar om rätten till övertidsersättning och fortbildning. Sjukhusläkarnas styrelse är beredd att jobba ännu hårdare mot klausuler i anställningsavtalen som tar bort rätten till övertidsersättning vid beordrad övertid, enligt sitt motionssvar.

Sammanlagt har tolv motioner kommit in från lokalföreningarna. Motionerna behandlas till största delen under morgondagen.

I dag är sjukvårdsminister Gabriel Wikström inbjuden till ett seminarium om professionsmiljarden.

I år står vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen på omval som Sjukhusläkarnas vice ordförande. Som nya ordinarie ledamöter föreslår valberedningen Maria Thorén Örnberg från Lycksele länsdelslasarett, och Sten Östenson vid Centrallasarettet i Kristiansstad.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera