Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna kräver rätt att öppna egen deltidsmottagning

Det utvidgade vårdvalet innebär nya möjligheter för sjukhusspecialister. Den snabbaste expansionen sker i Stockholm, men andra landsting är på gång att öppna för fler vårdval till sjukhusspecialiteter.

Sjukhusläkarna arbetar bland annat för rätten att vara tjänstledig på deltid för att öppna egen verksamhet och för att hitta en lösning på pensionsfällan, som innebär sämre pensioner vid delade anställningar. Andra prioriterade frågor är att forskning, utveckling och utbildning inkluderas i vårdvalsmodellerna.

Mycket händer även i forsknings- och utbildningsfrågorna under 2012. I verksamhetsplanen gör Sjukhusläkarna bland annat åtaganden för att öka ALF-anslagen, verka för att stärka fortbildningen genom SPUR-liknande inspektioner, samt att behålla och utveckla AT.
Fullmäktigemötet behandlade 12 motioner från lokalavdelningar och enskilda medlemmar.

Mötet beslutade bland annat att bifalla en motion från lokalavdelningen i Östra Skåne om att öka antalet platser på läkarutbildningen och en motion från Uppsala om att öka kliniskt verksamma läkares inflytande på den elektroniska patientjournalen. Bifall fick även en motion från Göteborg om att driva frågan om ansvaret för journalsigneringen.

För att uppmärksama problemen med vårdplatser kommer Sjukhusläkarna bland annat att hålla ett seminarium i Almedalen den 5 juli, uppvakta beslutsfattare och ge stöd till lokala aktiviteter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera