Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna: Inför sanktioner mot dem som inte fortbildar personalen

Sjukhusläkarna vill även:

• att Läkarförbundet verkar för att Socialstyrelsen reglerar läkares fortbildning i en ny föreskrift med sanktionsmöjligheter mot verksamheter som inte uppfyller fortbildningskraven.

• att Läkarförbundet verkar för att fortbildningen följs upp i öppna jämförelser som ett led i arbetet mot en mer jämlik vård.

• att Läkarförbundet i sitt internationella arbete verkar för att CPME definierar standarder för obligatorisk fortbildning och att en svensk modell med fortbildnings­inspektioner erkänns som uppföljningsmodell enligt EU-direktivet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera