Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna: Inför sanktioner mot dem som inte fortbildar personalen

Sjukhusläkarna vill även:

• att Läkarförbundet verkar för att Socialstyrelsen reglerar läkares fortbildning i en ny föreskrift med sanktionsmöjligheter mot verksamheter som inte uppfyller fortbildningskraven.

• att Läkarförbundet verkar för att fortbildningen följs upp i öppna jämförelser som ett led i arbetet mot en mer jämlik vård.

• att Läkarförbundet i sitt internationella arbete verkar för att CPME definierar standarder för obligatorisk fortbildning och att en svensk modell med fortbildnings­inspektioner erkänns som uppföljningsmodell enligt EU-direktivet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera