Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna i Almedalen 2014

Sjukhusmåltiden – var finns matgästen i mötet mellan maten och vården?

Arrangörer: Sjukhusläkarna, Livsmedelsakademin och Livsmedelsverket
Dag och tid: 1 juli kl 14:00 – 15:00
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Skafferiet

Måltidsfrågorna i sjukhusvärlden handlar oftast om organisation och system. I den debatten tappas matgästen, patienten bort. Inte ens god och vällagad mat blir uppäten om det brister i måltidsmiljö och bemötande. Mycket kan göras här och nu för att höja matens status som en del av behandlingen.

Medverkande: Bengt von Zur-Mühlen, vice ordförande, Sjukhusläkarna. Maria Biörklund Helgesson, dietist, Livsmedelsakademin. Michael Allerup Nielsen, måltidschef Herlevs sjukhus. Gudrun Brunegård, landstingsråd Kalmar län, Heléne Ambjörnsson dietist Kungälvs sjukhus.

Mer tid för patienten – mindre tid för administration

Arrangör: Sjukhusläkarna
Dag och tid: 2 juli kl 08:30 – 09:45
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Ala/Greenroom

Flera undersökningar visar att läkare och annan vårdpersonal får allt mindre tid med patienterna samtidigt som mängden administrativt arbete ökar. Hur kan mer tid frigöras för möten med patienter? Vilken roll kan de medicinska sekreterarna spela i en omfördelning av arbetsuppgifter?

Medverkande: Karin Båtelson, vice ordförande, Sveriges läkarförbund. Annika Strandhäll, ordförande, Vision. Johan Larson, vice ordförande, Vårdförbundet. Sofia Almlöf, utredare, Myndigheten för vårdanalys. Daniel Zetterberg, kansliråd, Socialdepartementet. Sara Lei, moderator.

Vad kan arga doktorer och patienter göra åt den ojämlika vården?

Arrangör: Sjukhusläkarna
Dag och tid: 2 juli kl 10:30 – 12:30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lye/Lounge

”Arga doktorn” är inte ensam. Både patient- och läkarorganisationer har höjt rösten under det senaste året om vårdens postkodlotteri, där bostadsorten i många fall avgör vilken sjukvård man som patient har rätt till. Björn ”Arga doktorn” Bragée inleder samtalet om den ojämlika tillgången till vård.

Medverkande: Björn Bragée, ”Arga Doktorn”. Shokoufeh Manouchehrpour, gynonkolog, Sjukhusläkarna. Lise Lidbäck, ordförande, Neuroförbundet. Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, Bröstcancerföreningarnas riksförbund. Hans Karlsson, chef för vård och omsorg, SKL. Mona Heurgren, enhetschef, Socialstyrelsen. Karin Båtelson, moderator, Sjukhusläkarna.

Räcker vårdplatserna till för en patientsäker sjukvård?

Arrangör: Tidningen Sjukhusläkaren

Dag och tid: 3 juli kl 11:30 – 12:30.
Plats: Donners plats, H427, Ullmans PR-tält.

Brist på vårdplatser ligger bakom ungefär vart tionde fall av de dödsfall och vårdskador som Lex Maria-granskades under 2013. Trots en växande och åldrande befolkning i Sverige har antalet vårdplatser minskat under en lång följd av år. Det är dags att vända trenden.

Medverkande: Kenneth Lindahl, kirurg, Sjukhusläkarna. Lena Hallengren, sjukvårdspolitisk talesperson, Socialdemokraterna. Stefan Lamme, regionråd (M), Region Skåne. Tommy Berger, landstingsråd (S), landstinget Gävleborg. Margareta Berglund Rödén, projektledare/hälso- och sjukvårdsdirektör, SKL/landstinget Västernorrland. Gunnar Németh, vice styrelseordförande, Capio. Bengt von Zur-Mühlen, moderator, tidningen Sjukhusläkaren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera