Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna fick medhåll om differentierade läkarintyg

Sjukhusläkarna vill att Läkarförbundet med kraft ska jobba för införandet av differentierade läkarintyg och att detta ska ske å det snaraste. Något som fullmäktige höll med om.

Sjukskrivningarna var en av de hetaste frågorna under fullmäktige. Sjukhusläkarna var en av de motionärer som lyfte frågan i form av att föreslå att Läkarförbundet ”aktivt och med kraft verkar för ett snabbt permanent införande av differentierade läkarintyg”. Sten Östenson, ledamot i Sjukhusläkarna, beskrev motionen som ”russinet i kakan” och menade att förslaget kan bidra till att andra försäkringsfrågor kommer längre.

I motionen skriver Sjukhusläkarna att man i de landsting där man infört elektronisk överföring samt tecknat en överenskommelse med Försäkringskassan har möjligheten att skriva förenklade läkarintyg i särskilda fall – så som då den sjukskrivne inte kommer att ha behov av andra åtgärder än rent medicinska. Försöket avslutades dock under våren 2016, men Sjukhusläkarna vill att de förenklade läkarintygen används i ”så stor utsträckning som möjligt”.

Läkarförbundets styrelse menade dock att man redan arbetar med sjukskrivningsfrågan ur två perspektiv – som arbetsmarknadspart och som företrädare för professionen. Däremot framhölls att man sympatiserar med motionärens tyckande. Så gjorde även fullmäktige som valde att bifalla motionen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera