Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarföreningen arrangerar symposium

I dag finns det stora skillnader mellan landstingen vad gäller rätten till vård. Vissa landsting erkänner öppet att de inte följer nationella riktlinjer. På läkemedelsområdet finns flera tydliga exempel på ojämlik vård, till exempel vad gäller biologiska läkemedel, bromsmediciner mot neurologiska sjukdomar och särläkemedel.

På vårt symposium deltar läkare, patientorganisationer samt representanter för Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Symposiet samordnas med tidningen Sjukhusläkaren, som belyser den ojämlika vården i höstens första nummer.

Välkommen!

För ytterligare upplysningar kontakta:
Margaretha Lord 08-790 34 50 eller margaretha.lord@slf.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera