Nyhetsarkiv

Sjukhusläkaren möter Peter Daneryd

– Förutom familjen så har jag ingen annan större hobby, säger han.
När det blir lite tid över drar han istället på sig löparskorna och sticker iväg ut i motionsspåren.

– Förut kunde jag också ägna rätt mycket tid åt matlagning. Jag kunna hålla på en hel lördag i köket, men det hinner jag sällan nu. Dock försjunker han dagligen i något skönlitterärt verk och lyssnar gärna på musik, helst klassiskt.

Peter Daneryd efterträdde i höstas Gunnar Sandberg som ordförande för paraplyorganisationen LIV, som består av läkarföreningarna i nordvästra Götaland, Göteborg Skaraborg och södra Älvsborg.
Och det är som facklig företrädare Sjukhusläkaren träffar honom på Sahlgrenska sjukhuset.

Trots att han haft mycket med media att göra avslöjar han att han tidigare ofta haft rampfeber i sitt förhållande till journalister och media. Men det har blivit bättre med åren och han har gått på kurs och blivit massmediatränad.

Peter Daneryd har varit fackligt aktiv under hela 90-talet. Han har varit en av de drivande krafterna i Göteborgs läkarförening och han tillhör även förbundets centrala förhandlingsdelegation.

– I Göteborgs läkarförening har jag tidigare mest arbetat med frågor kring FoU, men senare alltmer med förhandlingsfrågor, säger han.

Berätta om LIV.
– Det är en samarbetsorganisation mellan de fyra västsvenska läkarföreningarna där alla beslut måste fattas i konsensus. Vi försöker att inte fokusera oss på frågor där vi har olika syn.
På dagordningen just nu hos LIV står bland annat läkemedelsfrågan och invandringen av läkare.

– Vi har ett projekt i Skaraborg med ett antal spanska läkare, där vi varit väldigt engagerade i deras anställnings- och lönevillkor. Det är viktigt att dessa inte blir sämre än de vi har för övrigt.
Det är viktigt att bevaka så att det sköts på rätt sätt för arbetsgivaren avser nu även att ta emot fler grupper från både Tyskland och Ungern.

– Arbetsgivaren har ibland en besynnerlig människosyn, men jag tycker att LIV har satt ner foten.
Viktigt för LIV har också varit att få fram grunden för ett bra jouravtal.

– Tillämpningen har sedan varit väldigt olika. Det har bland annat gällt ersättningen fredag kväll och lördag förmiddag. Men det har vi nu löst även i Göteborg.
Inom LIV har man också satt fingret på ohälsan.

– Den här frågan har ett oerhört stort symbolvärde. Och här har Gunnar Sandberg verkligen dragit ett tungt lass genom sitt initiativ till ett centrum för stressforskning.
Det är visserligen ett par år kvar till nästa avtalsrörelse, men Peter Daneryd håller redan på att förbereda arbetet inför den stora bataljen om ett jouravtal, något som kommer att påverka sjukvården mer än vad många tror.

– Viktigt för förbundet blir att arbeta med EU:s arbetstidsdirektiv, säger Peter Daneryd. Det blir en väldigt kraftig motor för förändringsarbetet när det gäller läkarnas arbetstider.
En av konsekvenserna med de nya generella direktiven blir att läkarna kommer att arbeta färre antal timmar per år.

– Det här kommer att leda till krav på omstrukturering av stora delar av sjukvården, säger Peter Daneryd. Det kommer att påverka hela jourarbetet och bli den mest påtagliga motorn i förändringsarbetet.

– Ett av vårdens problem är att det utförs mycket planerat arbete på jourtid. För oss handlar det om att motverka den utvecklingen. Vår strävan måste vara att föra över både arbete och pengar till ordinarie arbetstid dagtid.

Enligt Peter Daneryd är det viktigt att komma ihåg att jouravtalet består av två delar, ekonomisk ersättning och arbetsmiljö.

– Framöver måste det bli så att arbetsmiljöfrågan kommer ett steg före ersättningsfrågan. Han pekar bland annat på att bakjouren inte skall syssla med administrativa frågor som att jaga vårdplatser.

– Sådant arbete kan med fördel styras över till dagtid.
EU:s nya arbetstidsdirektiv kommer att ställa mycket på sin spets och Peter Daneryd befarar att det kan komma att drabba många av de mindre sjukhusen där man saknar full bemanning.

– Man tar ut förhållandevis mycket av den intjänade jourkompensationen i pengar, ibland tangerar man vad som är bra.

– Om arbetsgivaren får ut mindre arbetad tid så tror jag att det kan bli så att man tvingas stänga akutverksamheten på en del mindre sjukhus. Problemet är att de nya reglerna ska börja gälla redan den första januari 2004.

– Det här kan tvinga fram en nivåstrukturering i jourarbetet, vilket gör att det i första hand blir de större sjukhusen, som är bättre bemannade, som får sköta jobbet dygnet runt.

– Det kan ju också tvinga arbetsgivaren att se över de operativa specialiteterna. Vilka ingrepp ska göras på respektive enhet?

Balansgången är svår. Många mindre sjukhus är viktiga arbetsplatser på mindre orter och samtidigt finns det ett uttalat önskemål från Socialstyrelsen att begränsa de mindre sjukhusens verksamhet.

– I det här förändringsarbetet är det viktigt att professionen finns med och att vi inte lämnar något utrymme för ett politiskt slagfält. Läkarkåren måste vara med i debatten, betonar Peter Daneryd, som anser att politikerna i dag lägger sig i detaljerna i sjukvården för mycket.

– De borde mer hålla sig till rollen som ägare.
Ingen vet exakt vad EU:s arbetstidsdirektiv kommer att innebära. En konsekvensbeskrivning ska utarbetas.

– Säkert kommer man att ha olika lösningar på olika ställen.

Peter Daneryd har också haft insyn i den inflammerade konflikten kring Sahlgrenska akademin, som har ansvaret för att fördela resurser till de medicinska, odontologiska och vårdvetenskapliga fakulteterna i Göteborg.
Högskoleverket menar att universitetet bryter mot lagen med denna nya konstruktion.

Vad handlar konflikten egentligen om?
– Man har genom den hierarkiska uppbyggnaden fått en stor maktkoncentration, säger Peter Daneryd. Processen går vidare och det är idag omöjligt att säga hur Sahlgrenska akademin ska se ut till slut.

– Jag tycker det här är en fråga för förhandling och jag vill därför inte ta ställning. Men vi har inte råd med splittringen. Vad vi behöver är arbetsro. Vår infallsvinkel är att detta främst är en demokratifråga.

När det gäller situationen på Östra sjukhuset anser Peter Daneryd att politikerna skjutit problemen framför sig genom att anlita bemanningsföretag, även om det varit nödvändigt för att få vården att löpa.

– Här har man kortsiktigt köpt sig tid. Jag hade hellre sett lite mer långsiktiga lösningar. Det stora problemet i dag är bristen på vårdplatser.

Om vårdsituationen i västra Götaland säger Peter Daneryd:
– Om jag fick styra så är primärvården det som jag allra först skulle se över. Det råder brist på framförallt primärvårdsläkare.

Enligt Peter Daneryd är situationen så allvarlig att det krävs ett ”generalangrepp”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera