Nyhetsarkiv

Läkaren behandlades som en brottsling visar bandinspelning som Sjukhusläkaren kommit över

Det framgår av den bandinspelning som Sjukhusläkaren kommit över. På mötet behandlar den landstingsanställda sjukhuschefen Kristina Wallentin den egna medarbetaren som en brottsling. Trots att det är första och enda gången de träffas får läkaren inte förklara sig.

Av bandinspelningen framgår också att sjukhuschefen Kristina Wallentins påståenden i media inte stämmer med vad som sagts i verkligheten. På bandet säger Kristina Wallentin att hon fått en STARK rekommendation av SKL att polisanmäla läkaren.

För några dagar sedan kunde Sjukhusläkaren avslöja att påståendet att SKL skulle rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren var falskt.

Kristina Wallentin har också hävdat att det var facket som stoppade den polisanmälda läkaren från att förklara sig och ajournerade mötet, men bandinspelningen från mötet ger en annan bild.

När facket ville ajournera mötet fanns inget mer att förklara. Kristina Wallentin hade då deklarerat att hon inte ville ställa några frågor utan det fick annan myndighet göra. Facket upplyses till och med om att man inte har rätt att ajournera sig eftersom det inte är en förhandling, men vill man så får man såklart, säger Kristina Wallentin, ha ett enskilt samtal med läkaren som Kristina Wallentin beslutat sig för att polisanmäla.

Här följer en ordagrann redogörelse av vad som sägs på det korta mötet efter att chefläkaren Gösta Rüter på Kristina Wallentins begäran gett läkaren en bakgrund hur han uppdagade att läkaren loggat in i patientjournalen:

Kristina Wallentin: Vi har övervägt att ge dig en varning …(ohörbart)… och då har man rätt att yttra sig, men sedan vi pratades vid Thomas (En av de fackliga representanterna på mötet) häromdagen så har vi också haft kontakter med landstinget centralt som i sin tur haft kontakter med SKL och man rekommenderar oss starkt att istället polisanmäla den här händelsen. Det kommer vi att göra nu och det innebär att frågan om en varning nu inte längre är aktuell i det här skedet i alla fall. Vi kommer att polisanmäla, sedan får en offentlig åklagare avgöra hur det ska fortsätta.

Läkaren: Men jag antar att jag är kallad hit för att få berätta mina syften.

Kristina Wallentin: Ja, alltså i det här skedet så, när det inte längre är aktuellt med en varning, just nu i varje fall, utan att det går över och blir en polissak så kommer det i så fall att vara polis och åklagare som du får prata med, så att jag har ingen anledning att gå vidare och ställa frågor till dig just nu utan det får annan myndighet göra.

Läkaren: Men jag skulle…

Fackets representant: Vi ajournerar dig två minuter så får vi gå ut i två minuter och pratas vid.

Läkaren: Om det nu är tal om en polisanmälan, vill jag gärna det. Jag skulle gärna vilja berätta.

Kristina Wallentin: Ja det här är ingen ajournering alltså. Ni får naturligtvis gärna gå ut och prata lite, men det här är ingen förhandling, det här är inget sammanträde på det viset, så en ajournering är det i princip inte frågan om, men om ni vill så att säga prata med varandra enskilt så är det helt okey.

Fackets representant: Ge oss två minuter.
De fackliga representanterna och läkaren går ut ur rummet. Efter en minuts diskussion enas de fackliga representanterna och läkaren om att det inte är lönt att diskutera mer eftersom Kristina Wallentin inte vill ställa några frågor och redan beslutat sig.

Kristina Wallentin meddelas av läkaren att det inte finns något mer att prata om. Läkaren frågar om hon kommer att bli kontaktad av åklagare och får svaret av Kristina Wallentin att hon inte har en aning om hur processerna sköts.
Mötet avslutas.

Se också:

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera