Nyhetsarkiv

Sjukhusläkaren har granskat avslagen: Ändrad praxis i det tysta efter sommaren

Vi begärde ut samtliga avslag till ersättning under 2011 där patienter sökt ersättning för behandlingar i andra EU-länder i efterhand, med stöd av EG-fördragets artiklar 56 och 57, men nekats ersättning för att vårdmetoden inte stämde överens med den som används i Sverige eller i hemlandstinget.

Det visade sig, efter att vi rensat ut dubletter, att 27 patienter nekats ersättning under årets sex första månader (januari – juni), men bara fyra nya patienter nekades ersättning efter juni månad fram till mitten av november då vi begärde ut vår statistik.

Och i tre av de fyra fallen hade Försäkringskassan kompletterat skälet att inte ge patienten ersättning med andra motiveringar.

I ett av fallen med motiveringen att vårdmetoden inte var tillräckligt validerad för att den ska användas rutinmässigt i Sverige eller internationellt, som är det krav som Försäkringskassan insett kommer att gälla framöver.

I ett annat fall hade den försäkringsmedicinske rådgivaren lagt till att ”det finns ingen evidensbaserad effektiv behandling för fibromyalgi”.

Fram till juli var floran rik av varianter för att neka patienter ersättning enbart med motiveringen att vårdmetoden inte används i Sverige eller ingår i hemlandstingets vårdutbud vid vårdtillfället.

I motiveringen för avslag kunde stå allt från standardfrasen att ”Vårdmetoden inte överensstämmer med den som används i Sverige” till att den inte är ”rutinmässig” eller ”bara för att metoden finns beskriven i vetenskaplig litteratur internationellt är det inte säkert att den används i Sverige”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera