Nyhetsarkiv

Akutläkarsatsningen knäcktes av brist på ST-block och handledning

I dag finns det gamla joursystemet kvar och rekryteringen av fasta läkare till akutkliniken går trögt. Men med nya chefer och nya beslut gör sjukhuset en nysatsning.
En av dem som arbetat längst på akutkliniken vid Varbergs sjukhus är Magnus Romell. Han är överläkare samt dubbelspecialist i anestesi och akutsjukvård.

– Jag tror starkt på idén med fasta specialister i akutsjukvård på akutmottagningen. Men för vår del har det varit några tuffa år och vi har inte lyckats så bra som vi hoppades när vi startade, säger Magnus Romell.

I dag arbetar han halvtid som anestesiolog och halvtid som specialistläkare på akutkliniken; han är mån om att upprätthålla sin kompetens i sin basspecialitet, vilket han menar gynnar rollen som handledare på akutkliniken.

Satsningen blev dyrare än beräknat

– Tanken var ju att vi skulle ha en integrerad utbildning och vi hade fått muntliga försäkringar från övriga kliniker att de skulle ta emot våra ST-läkare. Men så blev det inte riktigt. Och satsningen blev också dyrare än vad politikerna hade budgeterat. Det innebar att två specialisttjänster togs bort och jag fick själv gå på en underläkartjänst, säger Magnus Romell.

Fram till nyligen har akutläkarprojektet haltat. Men med en ny verksamhetschef och nya ambitioner, tar akutkliniken nu nya tag.
I dag har akutkliniken fyra kliniskt aktiva läkare varav tre är specialister. Av dem är en specialist i akutsjukvård. En är specialist i kirurgi och en är specialist i internmedicin. Till akutkliniken hör även en ST-läkare som gör sin basspecialitet i ortopedi.

– Vi har även en ST-läkare som är den förste hos oss som fått ett kombinerat ST-block och han kommer under sin utbildning att återvända till akutkliniken flera gånger, säger Magnus Romell.

Akutmottagningen har kvar den traditionella specialitetsindelningen med parallella jourlinjer som bemannas av kirurg-, ortoped- och medicinkliniken.
– En stor brist är handledningen av blivande specialister i akutsjukvård. I dag sköts den av relativt unga läkare inom medicin, kirurgi och ortopedi som själva är under specialistutbildning. Dessutom är deras närvaro på akutmottagningen begränsad på grund av att de har andra uppgifter på sina hemkliniker, säger Magnus Romell.

Stafettläkare sköter nattjouren

På grund av bristfälliga personalresurser hyr akutkliniken in cirka tio läkare från ett bemanningsföretag som sköter huvuddelen av nattjourerna.
Det mål som tidigare fanns, att fasta akutläkare successivt skulle ta över det traditionella joursystemet, ligger nu många år framåt i tiden.
Den aktuella frågan idag handlar mer om att försöka rekrytera fler fasta läkare som vill utbilda sig till akutsjukvårdsspecialister och hur samarbetet ska organiseras och struktureras med övriga kliniker på sjukhuset.

– Vi fick ett uppdrag i början av sommaren som handlar om en om- och utbyggnad av akutkliniken. Vi har en vision om en framtida akutklinik med egna läkare och en utbyggd egen akutvårdsavdelning.
Nu tittar vi även på hur kombinerade ST-block i akutsjukvård ska kunna utformas och finansieras i samarbete med övriga kliniker. Utbildningsförhållandena för ST-läkare är en nyckelfråga för att kunna rekrytera nya läkare, samtidigt som bättre bemanning behövs för att kunna bedriva en vettig utbildning, säger Magnus Romell.

Han avfärdar den kritik som framförts att fasta akutläkare på mindre sjukhus inte är ändamålsenligt.
– Det är nog ingen som längre betvivlar att akutläkare behövs på små sjukhus. Kanske är det där de behövs bäst. Men frågan är om alla små sjukhus ska utbilda akutläkare.

– Det krävs mycket och det gäller att sjukhusen satsar på detta. Å andra sidan kan mindre sjukhus inte sitta stilla och vänta på att det om fem eller tio år finns färdiga specialister. Det är helt nödvändigt att skapa strukturer för en bra utbildning på ett antal mindre sjukhus, säger Magnus Romell.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera