Nyhetsarkiv

Sjukhuset gjorde rätt när Peter Magnusson omplacerades

Arbetsdomstolens ledamöter var enhälliga i beslutet.
Tvisten har inte gällt om det förekommit särbehandling av invandrare och en rasistisk kultur på IVA på Södertälje sjukhus, utan om arbetsgivaren agerat riktigt enligt arbetsrätten då Peter Magnusson omplacerades från IVA till geriatriken.
Samarbetsproblemen ska, enligt domstolen, inneburit en fara för patientsäkerheten varför förflyttningen var motiverad.
Peter Magnusson och Kommunal hävdade att omplaceringen var en bestraffning av Peter Magnusson för att han uttalat sig i media.
I domen skriver Arbetsdomstolen att utredningen inte ger belägg för detta påstående.
Kommunal åläggs nu att betala samtliga rättegångskostnader.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera