Nyhetsarkiv

Sjukhuset gjorde rätt när Peter Magnusson omplacerades

Arbetsdomstolens ledamöter var enhälliga i beslutet.
Tvisten har inte gällt om det förekommit särbehandling av invandrare och en rasistisk kultur på IVA på Södertälje sjukhus, utan om arbetsgivaren agerat riktigt enligt arbetsrätten då Peter Magnusson omplacerades från IVA till geriatriken.
Samarbetsproblemen ska, enligt domstolen, inneburit en fara för patientsäkerheten varför förflyttningen var motiverad.
Peter Magnusson och Kommunal hävdade att omplaceringen var en bestraffning av Peter Magnusson för att han uttalat sig i media.
I domen skriver Arbetsdomstolen att utredningen inte ger belägg för detta påstående.
Kommunal åläggs nu att betala samtliga rättegångskostnader.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera