Nyhetsarkiv

Sjukhusdirektören instämmer i Socialstyrelsens kritik

Så säger Sahlgrenska Universitetssjukhusets direktör Jan Eriksson.
Om det fatala beslutet att tidigarelägga flytten av ortopedin till Mölndal säger han så här:
– Beslutet togs på min första arbetsdag. Då mötte jag en samlad ledningsgrupp som hade slitit med frågan under ganska lång.
De bedömde att det var det bästa, eftersom ortopedin inte fungerade på Östra sjukhuset längre på grund av en förtoendekris. Den hade fått till följd att ortopederna sagt upp sig under det senste halvåret.

Arbetsmiljön var ohållbar för övriga doktorer på Sahlgrenska som fick täcka upp och rädda den akuta ortopedin på Östra sjukhuset, menar Jan Eriksson.
– I efterhand är det lätt att instämma i kritiken och konstatera att det var ett felaktigt beslut att tidigarelägga flytten innan lokalfrågorna och personalfrågorna på Mölndal var lösta. Det hade sannolikt varit bättre att försöka klara den akuta jourverksamheten på Östra sjukhuset med hjälp av hyrläkare eller andra lösningar, säger Jan Eriksson idag, men i samma andetag säger han att han med all sannolikhet skulle ha fattat samma beslut även om han hade varit med under hela förarbetet till strukturförändringen ortopedi- kirurgi.

Är det inte ledningens uppgift att skaffa sig tillräcklig information så att besluten blir bra?
– Tidigareläggningen av flytten var också diskuterad med dåvarande linjechefer, som också bedömde att det var det bästa.

Jan Eriksson framhåller också att sjukhuset på den tiden hade ett betydande ekonomiskt underskott.
– Den avgörande frågan var arbetsmiljön för ortopedläkarna, men det fanns samtidigt väldigt bestämda krav från regionledningen och styrelsen att vi skulle klara budgeten, så det var viktigt för oss att så snabbt som möjligt komma in i den nya lösningen.

Jan Eriksson instämmer även i Socialstyrelsens kritik mot bristande förankring bland medarbetarna.

– Det är bara att konstatera att trots att vi hade ett 40-tal olika arbetsgrupper med chefer och medarbetare som deltog i olika uppdrag som skulle lösa allt från lokalfrågor till personalfrågor, så var det inte tillräckligt.

Trots dagens kaos har Jan Eriksson lovat offentligt att till nyår ska sjukhuset klara väntetiderna för akut och planerad ortopedi.
– Ekonomin är god och vi har ett bra samarbete med Göteborgs läkarförening där vi med stöd av ett särskilt avtal möjliggör för bland annat anestesiologer, men även andra specialister att göra extrapass på Mölndals sjukhus.

Gör de det?
– Jag har ingen dagsaktuell numerär, men kort efter det att beslutet togs så var det ett 30-tal arbetspas som var tecknade den vägen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera