Nyhetsarkiv

Sjukhuschefen sparkades efter politiskt rävspel

Men beslut fattades bakom hans rygg. Och av biträdande chefen vid Akademiska sjukhuset kallades han ”lam anka” och en ”jöns som matar duvor vid Genèvesjön”. Strax före jul sparkades han från sin tjänst.

Det var i december förra året som Kjell Jönsson fick ta del av de hånfulla mejl som biträdande sjukhusdirektören Björn Ragnarsson vid Akademiska sjukhuset skickade. Trots det grova övertrampet valde sjukhusdirektören i Uppsala, Marie Beckman Suurküla, samt landstingsdirektören Kerstin Westholm att låta händelsen passera utan disciplinåtgärder. Istället försvarade de Björn Ragnarsson.


Speglar ledarskapets mentalitet


– Det är uppseendeväckande att en person på en så hög position kan välja att nedgöra och förlöjliga en före detta kollega Det speglar ett ledarskap som blivit mer och mer repressivt. Ju hårdare pressat Akademiska är ekonomiskt, desto aggressivare är samtalstonen. På sätt och vis var det bra att han slant på tangentbordet, det han skrev speglar mycket väl det vi på Enköpings lasarett hade känt under en längre tid, säger Kjell Jönsson.

Akademiska sjukhusets svaga ekonomi har drabbat Enköpings lasarett hårt, menar läkare på Enköpings lasarett.

– Den drivkraft som funnits i Enköping att driva sjukhuset mer självständigt, har uppfattas som ett hot. Enköping har haft sin ekonomi i balans, presterat bra resultat och varit villigt att öka sin produktion, men landstinget har försökt strypa förutsättningarna genom bland annat ändrade budgetramar och sänkt DRG-ersättning.

Drygt fyra månader har passerat sedan Kjell Jönsson överraskande fick lämna sin befattning. Kjell Jönsson var populär som sjukhuschef och han beskrivs av anställda på sjukhuset i Enköping som en kompetent och ambitiös ledare.

I en skrivelse till Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, undertecknad av lasarettets överläkare, avdelningschefer och biträdande avdelningschefer, uttrycks stor oro över beslutet att sparka Kjell Jönsson: ”det medför stora negativa konsekvenser för sjukhuset” och ”beslutet är svårt att förstå, tolka och acceptera”. Vidare skriver man:

”Kjell ser och utnyttjar den kapacitet som finns på lasarettet och tack vare den dynamik som har skapats under hans ledning har vi under 2009 ökat produktionen med tio procent samtidigt som vi har klarat ett sparkrav på tio miljoner kronor”.


”Mysterium att Kjell tvingades gå”


En av dem som tog initiativ till skrivelsen var Christina Fahlman, avdelningschef för IVA/Operation.

– För oss på sjukhuset är det fortfarande ett mysterium att Kjell Jönsson tvingades avgå. Vi hade goda relationer och vi litade väldigt mycket på honom. Han tänkte långsiktigt och hade spännande idéer kring hur ett litet sjukhus kunde utvecklas och drivas effektivare, säger Christina Fahlman.

Innan Kjell Jönsson tackade ja till jobbet som sjukhusdirektör för lasarettet i Enköping arbetade han som chef för sjukhuset i Östersund.

– Där var jag chef över 2 500 anställda. I Enköping ansvarade jag för cirka 600 personer. Det är stor skillnad. Det finns en helt annan styrbarhet på ett litet sjukhus, jag kände alla avdelningschefer och deras styrkor och svagheter, säger Kjell Jönsson.

Den formella förklaringen till att Kjell Jönsson tvingades avgå var att sjukhuset skulle drivas i en ny verksamhetsform från den första januari 2010. Landstingsdirektören ansåg att det behövdes en ny typ av ledarskap och utlyste tjänsten som sjukhusdirektör. Därmed blev Kjell Jönsson övertalig.

I kulisserna pågick dock ett politiskt maktspel och en infekterad revirstrid som Kjell Jönsson var omedveten om.

– I augusti 2008 kom ägarberedningens ordförande till mig med ett förslag att driva sjukhuset som en intraprenad. Syftet var att ge sjukhuset en självständigare roll med snabbare beslutsvägar och med större närhet till personalen. Jag tände på idén och såg en stor chans att skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för sjukhuset, säger Kjell Jönsson.

Men frågan om intraprenad väckte dock kritik och lades i malpåse i över ett år. Efter påtryckningar kom förslaget återigen upp på bordet under hösten 2009, men synen på driftsform var delad.

I det ursprungliga förslaget skulle sjukhuset få en långtgående självständighet med egen politisk styrelse.

Ville jobba med Lean


Intraprenaden förutsatte att sjukhuschefen och inte landstingsdirektören, skulle ha det formella och övergripande ansvaret. Sjukhuset skulle drivas med utökade befogenheter och ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Genom direkta dialoger och förhandlingar mellan beställarna av sjukvård, landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen, samt sjukhuschefen, skulle beslutsvägarna kortas och handlingsfriheten öka. I förslaget skulle sjukhuset få en egen investeringsbudget och balansräkning, samt självständigt även kunna hantera personaladministrativa frågor och ha förhandlingsansvar.

– Vi ville inte ha mer pengar, utan istället visa att det skulle kunna gå att driva sjukhuset effektivare. Genom att jobba mer med planerad verksamhet och med Lean-inspirerade vårdprocesser såg jag en möjlighet att producera sjukvård med hög kvalitet till ett lägre pris. Jag tyckte att det var en fantastisk utmaning, säger Kjell Jönsson.

I slutet av november sa politikerna ja till en intraprenad i landstingsfullmäktige, förslaget fick 39 ja- respektive 32 nejröster.

– Men av det ursprungliga förslaget som sjukhusets ledningsgrupp i dialog med ägarberedningens ordförande sagt ja till i augusti 2008, fanns inte mycket kvar. I stort sett alla självständighetskrav var borta.

– Det nya förslaget är enligt mitt tycke en väldigt tandlös och urvattnad intraprenad. Det handlar om ett kosmetiskt namnbyte, skillnaden mot hur sjukhuset har drivits tidigare än minimal, säger Kjell Jönsson.

För honom är det tydligt att det funnits och finns en bakomliggande strategi där syftet är att successivt integrera Enköpings lasarett med Akademiska sjukhuset.

På sommaren 2009 beslutade landstingsdirektören, utan Kjell Jönssons vetskap, att konsultföretaget HCM, Health Care Management (som Sjukhusläkaren tidigare skrivit om), skulle göra en kartläggning och analys av sjukhuset i Enköping.

Diffust uppdrag


Kjell Jönsson intervjuades tillsammans med den dåvarande chefen för Medicinskt Centrum, överläkare Thomas Ericson.

– Vi visste inte varför HCM var där. Vi var de enda som till en början fick yttra oss. Uppdraget var diffust, vi fick ta del av en sida med luddiga powerpointbilder. Jag kan inte förstå hur ett så grunt gäng kan få så tunga uppdrag inom ett och samma landsting. De arbetar med allt ifrån fastighetsförvaltning, administrativ service, kirurgi till ledningssystem, säger Kjell Jönsson.

Han uppfattade HCMs uppdrag som ett beställningsjobb.

– De sade varken ja eller nej till intraprenaden, det viktigaste menade de, var att först fatta beslut om uppdraget och sedan om driftsformen, vilket jag tyckte var en helt tokig ordning, säger Kjell Jönsson.

HCM skriver i sin slutrapport: ”Rekommendationen är att avvakta med intraprenadmodeller tills en mer optimal gemensam struktur är lagd för Landstinget i Uppsala län”.

– I slutrapporten såg vi inte ett spår av mina och Thomas Ericsons yttringar. Det fanns också påtagliga brister med exempellösa påståenden i bakgrundsmaterialet. Det var svårt att ta till sig konsulternas slutsatser och många kände sig överkörda, säger Kjell Jönsson.
Konflikterna med landstingsdirektören blev till slut ohållbara och möjligheterna att fortsätta som sjukhus­chef var obefintliga. I december förra året, skrev Kjell Jönsson och Thomas Ericson till landstingsdirektören.

– Budgeten för sjukhuset utarbetades utan dialog med sjukhusledningen. Vi hade klarat ett tufft sparbeting under 2009 samtidigt som vi ökade produktionen. Det tärde hårt på verksamheten. Inför 2010 ville man reducera kostnaderna ytterligare, samtidigt som grunduppdraget blivit 10 procent större. Jag såg det som en omöjlighet, säger Kjell Jönsson.
Mot bakgrund av den ekonomiska obalansen valde Kjell Jönsson och Thomas Ericson att inte underteckna 2010 års vårdavtal.

– Jag har aldrig trivs så bra med ett uppdrag som jag gjorde på Enköpings sjukhus. Stödet och viljan hos medarbetarna var fantastiskt. Samtidigt var det en omöjlighet att fortsätta, särskilt eftersom jag inte hade landstingsdirektörens förtroende. Det var oerhört psykiskt påfrestande, säger Kjell Jönsson.

I december utnämndes Thomas Ericson till tillförordnad sjukhuschef. I mars 2010 utsågs han till ny sjukhuschef. En av hans stora utmaningar är att hantera en budgetobalans på cirka 10 miljoner kronor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera