Nyhetsarkiv

Sjukhuschefen i Varberg, Kristina Wallentin, avgår med omedelbar verkan

I ett utskick till personalen säger Kristina Wallentin på tisdagen att situationen blivit ohållbar.
– Sjukhuset står inför stora och allvarliga utmaningar, då är det inte gynnsamt att hela tiden ha fokus på min person. För att sjukhuset ska få arbetsro har jag bett att få lämna mitt uppdrag.

Thomas Zilling, ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Varberg, välkomnar Kristina Wallentins avgång.
– Nu hoppas vi på en ordentlig nystart för sjukhuset med en helt ny ledning som är mindre repressiv och mer villig till dialog med medarbetarna. De spontana reaktionerna från de kollegor som jag pratat med är lättnad. Nu kan man äntligen fokusera på sitt uppdrag att ge bra sjukvård.

Överläkaren på medicinkliniken Johan Vaktnäs är glad att Kristina Wallentin slutar.
– Men det var oundviklig efter att nästan samtliga läkare på sjukhuset och även undersköterskor och sjuksköterskor i namninsamlingar visat total uppslutning att man inte vill ha henne kvar som chef. Under sådana förhållanden var det ju omöjligt att sitta kvar.

Johan Vaktnäs menar att det dock inte räcker med sjukhuschefens avgång.
– Chefläkaren Gösta Rüter, måste också gå. Vi kan inte ha en person som ska vara yttersta företrädare för patientsäkerheten på sjukhuset som agerar på det vis han gjort. Hans förtroende är helt förbrukat.

Fallet med den polisanmälda läkaren har visat på starka chefsband i landstinget Halland där både personaldirektören och landstingsdirektören Catarina Dahlöf utan att känna till de faktiska omständigheterna in i det längsta uttalade sitt stöd för sjukhusledningens polisanmälan med motiveringen att man förutsatte att ledningen handlat korrekt.

Blir chef för två sjukhus

Det blir Anders Dybjer, nuvarande chef på Halmstads sjukhus, som kommer att ta över posten som sjukhuschef i Varberg fram till december 2010. Han kommer därmed att leda båda sjukhusen.

Anders Dybjer sade, på en presskonferens på Varbergs sjukhus, under tisdagen att han kommer att börja med att se över arbetsmetoder och mötesrutiner

– Det känns viktigt att göra en omstart. Jag kommer att börja med att lyssna och träffa nyckelpersoner och grupper på sjukhuset och ta del av medarbetarnas synpunkter.

Landstingsdirektören Catarina Dahlöf sade på presskonferensen att hon blev förvånad av Wallentins besked.
– Men jag kan förstå situationen, det är oerhört pressande att bli personifierad i en process som den här. Jag tycker händelseutvecklingen har varit mycket trist, och jag beklagar den.
Dahllöf sade att beslutet att avgå helt är Kristina Wallentins.

Mats Eriksson, styrelseordförande för sjukhuset i Varberg sade att han inte delar uppfattningen att bara en person varit grunden till alla problem.
¬ Men vi måste givetvis komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som finns. Det kan inte fortsätta så här utan måste gå framåt.

Se också:
• Polisanmälda läkaren: Det känns skönt, nu kan man hoppas på framtiden
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog
• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera