Nyhetsarkiv

Sjukhuschef Ingela Tuvegran: Hur kommer det sig att ni har så missnöjda medarbetare?

– Det var inga bra resultat, men det fanns stora skillnader mellan olika yrkesgrupper. När det gäller läkares nöjdhet inom vården så ligger det värdet alltid lågt.
Nu är ju den undersökningen två år gammal och nya mätningar har gjorts. Efter de förra resultaten upprättades en handlingsplan på varje enhet och nu ser jag fram emot att ta del av resultaten från den nya mätningen.

Hur kommenterar du att läkarföreningen sagt upp samverkansavtalet då den anser att sjukhusledningen undanhåller information och desinformerar de fackliga företrädarna.
– Jag har personligen inte fått ta del av motiven. Vi har inte pratat med varandra och föreningens representant var inte med på vårt senaste samverkansmöte. Innan jag kommenterar detta vidare vill jag träffa läkarföreningen.

Vid SÄS har läkare på ett dramatiskt sätt ersatts med andra yrkesgrupper på verksamhetschefnivå. Antalet läkare som verksamhetschefer har minskat från 25 till 7 på 10 år. Vill ni inte ha läkare som chefer?

– Vi har inte velat begränsa oss till en speciell yrkesgrupp för att leda en verksamhet som är så stor i omfattning. Vi har både läkare och andra yrkesgrupper som söker tjänster. Men det är ett väldigt brett spektrum av kunskaper som chefer måste ha idag, och man måste ha både vilja och ha kompetens för att hantera medarbetarsamtal, lönesamtal, fastställa utvecklingsplaner för alla medarbetare på kliniken, ekonomistyrning och verksamhetsutveckling.

Karolinska Universitetssjukhuset har valt en annan väg än SÄS. Karolinska har valt att rekrytera läkare till verksamhetschefer eftersom man anser att den viktigaste delen av ledarskapet är den som pågår på verksamhetsnivå. Ni har fått kritik av läkare att de medicinska frågorna trängts undan eftersom det finns för få läkare som verksamhetschefer.

– Det är precis tvärtom. Pratar du med våra processägare eller läkarchefer eller verksamhetschefer så får du inte den bilden. Det beror på vem du pratar med. Under mina tio har vi aldrig haft så många medicinska frågor som diskuteras på ledningsmötena som nu.

För det första är det viktigt att man bygger upp en ändamålsenlig ledningsorganisation där den medicinska kompetensen tas till vara, och då kan man inte bara stirra sig blind på verksamhetscheferna. Vi har infört en matrisorganisation med processägare, det är tio specialistläkare som har mandat att fastställa hur vården ska bedrivas för diagnosgrupper som vi har etablerat på vårt sjukhus. Det mandatet är lika tungt som det mandat som tilldelats verksamhetscheferna. Jag har också en medicinsk direktör i sjukhusledningen som har en egen enhet till sitt förfogande.

Se också:
”Lättviktsdoktor” ett accepterat yrke i USA sedan 40 år tillbaka
Sjukhuset som tagits över av sjuksköterskor

”De medicinska kärnfrågorna har trängts undan av annat”
Sjukhuschef Ingela Tuvegran: Hur kommer det sig att ni har så missnöjda medarbetare?
”Alla blev vinnare när de biomedicinska analytikerna tog över neurografierna”
”Dokumentationshysteri tvingar alla yrkesgrupper att arbeta med fel saker”
Socialstyrelsen positiv till uppgiftsglidning
Skälet för uppgiftsglidning ska vara förbättrad vårdkvalitet och inte patientfarliga besparingar

Endoskopi

– Är det rätt att utbilda sjuksköterskor till endoskopister?
”Beslutet att utbilda sjuksköterskor till endoskopister är illa övertänkt”
”Jag ser bara fördelar”
”Vi är kluvna, endoskopin ett dilemma”
”Ett litet sjukhus har inte möjlighet att utbilda både sjuksköterskor och ST-läkare”
”Yngre läkare behöver träna mer på ingrepp som endoskopier”
I Lund finns inget intresse för endoskopiutbildningen för sjuksköterskor

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera