Nyhetsarkiv

Sista ronden för Läkarnätet

I månadsskiftet september-oktober var pengarna slut på nytt för Läkarnätet AB och Ronden.
Efter ett krismöte i Läkarförbundets centralstyrelse i slutet av september och ett nytt extra krismöte den 9 oktober beslutade Centralstyrelsen att kasta in handduken och överge de tidigare visionerna.
En majoritet av ledamöterna beslöt att uppdra åt Läkarförbundets nye VD, Lars Andåker, att banta Läkarnätet AB/Ronden till cirka tre personer och att sälja eller avveckla Spriterm (Läkarnätets affärsområde för beslutsstöd inom vården).

En majoritet inom Centralstyrelsen beslöt också att satsa ytterligare åtta miljoner kronor för detta och driften av nuvarande verksamhet under en avvecklingsperiod till och med januari nästa år.
Journalen, Läkarnätets patientportal som köptes i juli förra året, är sedan tidigare till salu. Den upprätthålls för närvarande på lägsta möjliga nivå med hjälp av vikariat och stängs vid årsskiftet om man inte hittar någon köpare.

På Centralstyrelsens krismöte den 9 oktober reserverade sig Sjukhusläkarföreningens ledamöter, Gunnar Sandberg, Marie Wedin och Thomas Zilling mot beslutet att skjuta till ytterligare åtta miljoner kronor.
Alla tre förordade att Läkarnätet AB skulle försättas i konkurs. Anders Ekbom lade ner sin röst.
Läkarförbundets VD Lars Andåker, som nu fått i uppgift att leda arbetet med att banta och omorganisera verksamheten, hade också föredragit en konkurs erfar Sjukhusläkaren.

Thomas Zilling, Sjukhusläkarföreningens andre vice ordförande:
– Eftersom det kommersiella Läkarnätet AB gjort slut på pengarna och fullständigt saknar bärande affärsidé hade det naturliga och riktiga varit att försätta bolaget i konkurs och använda medlemmarnas miljoner till att bygga upp något nytt som fungerar efter medlemmarnas önskemål.

– Den ena ägaren efter den andra har hoppat av, nu senast Springboard. Jag tycker inte att det är rätt att Läkarförbundets medlemmar ensamma ska behöva skjuta till 8 miljoner kronor för att avveckla en kommersiell verksamhet som hela tiden gått med mångmiljonförluster, då finns det överhuvudtaget ingen anledning att driva aktiebolag.

– Vidare måste man fråga sig vad kan medlemmarna få för åtta miljoner? Till exempel motsvarar detta utgivningen av tidningen Sjukhusläkaren under minst tio år, inklusive hemsidan.

Thomas Zilling menar att Centralstyrelsen till stor del är förd bakom ljuset.
– Under hela processen har man vid flera tillfällen ställts inför fullbordat faktum att pengarna är slut i bolaget. Man har förespeglats att stora värden står på spel om inte mer pengar tillskjuts. Underlagen har varit knapphändiga med motivationen att företagssekretessen kräver så.

– Det fanns heller inga seriösa uträkningar på andra alternativ än det förslag vi presenterades.

– Läkarnätet har också skönmålat framtiden. I stort sett varenda prognos har slagit fel åt det negativa hållet. Vid förra räddningsaktionen fick vi se budgetsiffror för Spriterm där man räknade med mångmiljonintäkter under 2002. Verkligheten blev en annan. Och detta har gällt i stort sett alla Läkarnätets verksamheter.

Thomas Zilling tycker att det är dags att fråga sig vem som bär ansvaret för fiaskot med Läkarnätet AB.
– Tyvärr kommer vi nog aldrig att få svaret på vart alla miljonerna tagit vägen, men så är det ju med aktiebolag där vi till stor del förnekas insyn.

– Den oberoende utredningen som genomfördes efter krav av Läkarförbundets fullmäktige gav oss också rådet att sätta ett pris på medlemsnyttan och därigenom storleken på driftstillskottet. Det har vi inte gjort, därför bör vi inte heller hälla mer pengar i ett stort svart hål.

– På en direkt fråga gav utredaren oss dessutom beskedet att den tekniska plattformen har allvarliga brister och att det sannolikt är billigare att bygga nytt än att lappa på ett gammalt system med brister.

Den definitiva spiken i kistan och orsaken till det extrainkallade Centralstyrelsemötet den 9 oktober var när Springboard, som var med och räddade Läkarnätet AB i januari, den 2 oktober hoppade av en nyligen gjord preliminär överenskommelse om att överta den fortsatta finansieringen av Spriterm.
Springboard meddelade också att bolaget inte heller var villigt att tillföra mer kapital till Läkarnätet AB.

Gunnar Bergvall, partner i Springboard;
– Osäkerheten blev för stor. När det gäller Spriterm finns det en genuin osäkerhet. Jag är övertygad om att det finns en potential i Spriterm och att man har en användbar produkt, som behövs på marknaden, men det är omöjligt att säga hur och när Spriterm kommer till användning och genererar intäkter. Det beror inte främst på Spriterm utan till största delen på de långa beslutsprocesserna i sjukvården.

– Vi har varit med under 2002 och skapat förutsättningar, men kunde inte längre motivera för våra bakomliggande investerare varför de skulle gå vidare.

Ni var med och räddade Läkarnätet AB i januari, men har nu beslutat att inte tillskjuta mer kapital och sälja era aktier till Läkarförbundet. Varför?
– Så som Läkarnätet har utvecklats har det ju i viss bemärkelse blivit ett intranät för Sveriges läkare och det är mer naturligt att Sveriges läkarförbund är huvudman för det.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera